Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40628.09.20208

1271-2020 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 21.9.2020 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 406

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 21.9.2020 tekemät päätökset seuraavasti:

§ 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 145 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 146 Uuden jäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

 

Jakelu:

ao Anna Mäkipää

ao Rauni Niinimäki

tied Sosiaali- ja terveyslautakunta

tpv Sarastia Oy

tpv Hyvinvointitoimiala

 

§ 147 Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan

 

Jakelu:

ao Mari Kousa-Kuusisto

ao Vera Välimäki

ao Hilkka Näse

tied Kulttuurilautakunta

tpv Sarastia Oy

tpv Vapaa-aikatoimiala

 

§ 148 Kaupunginvaltuuston iltakouluasiat

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 149 Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

 

Jakelu:

laus Sosiaali- ja terveysministeriö

tied Hyvinvointitoimiala

tied Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

tied Antti Parpo

 

§ 150 Vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 151 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

 

”Sopeuttamisohjelman päivittämisen yhteydessä kaupunginhallituksessa 14.9.2020 § 384 päätettyjen välittömien henkilöstöön kohdistuvien toimien ja sen mukaisesti 17.9. annetun yt-neuvottelukutsun 7,2 miljoonan euron henkilöstökulujen leikkausta ei toteuteta. Koronapandemian ja rajoitustoimien aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi henkilöstö on kuormittunut merkittävästi, palvelujen normaali järjestäminen on vaikeutunut eikä palvelutarpeeseen ole voitu vastata. Henkilöstökulujen leikkaamiseen ei ole tarvetta, realistisia mahdollisuuksia eikä esitettyä menoleikkausta käytännössä edes voida saavuttaa henkilöstökuluista leikkaamalla.”

 

Kaupunginhallitus merkitsee ponnen tiedoksi ja toteaa, että kaupunginhallitus päättää lomautusten käytöstä aikaisintaan kokouksessaan 12.10.2020.

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, talous

tied Toimialat

tied Lautakunnat

 

§ 151 Valtuutettu Pirjo Niinivirta ym. aloite: Terveyskeskuslääkäreiden palkkauksen parantaminen

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 152 Valtuutettu Mikaela Sundqvist ym. aloite: Aloite pienille kulttuuritoimijoille suunnatuista julistetauluista Kauppatorille

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 153 Valtuutettu Lassi Laine ym. aloite: Itsemurhien ehkäisylle oma yksikkö Turkuun

 

Jakelu:

tpv Hyvinvointitoimiala, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Antti Perälä

 

§ 154 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Työterveyshuoltoon palveluvalikoimaan CHAT-palvelu

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Ari-Pekka Korhonen

 

 

§ 155 Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Kaupunginvaltuuston kokousten arvokkuuden kohottamisesta

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 156 Valtuutettu Eeva-Johanna Eloranta ym. aloite: Varissuon lasten heikon suomen kielen kohentaminen

 

Jakelu:

tpv Sivistystoimiala, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Merja Jokela

 

§ 157 Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. aloite: Varhaisen tuen malli perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi osaksi varhaiskasvatusta

 

Jakelu:

tpv Sivistystoimiala, jonka tulee vastata yhteistyössä hyvinvointitoimialan kanssa aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Merja Jokela

tied Antti Perälä

 

§ 158 Valtuutettu Mervi Uusitalo-Heikkinen ym. aloite: Omaishoitajille liikuntakortti

 

Jakelu:

tpv Vapaa-aikatoimiala, jonka tulee yhteistyössä hyvinvointitoimialan kanssa vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 22.3.2021

tied Outi Kari-Granfors

tied Antti Perälä

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.