Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta31602.09.20204
Kaupunginhallitus40128.09.20203

8696-2020 (00 01 00, 00 04 01)

Esitys selvityksen aloittamisesta hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden kardiologian alan polikliinisten toimintojen liikkeenluovutuksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille

Tiivistelmä:

Osana terveyspalvelujen sopeuttamisohjelmaa esitetään, että aloitetaan liikkeen luovutusta koskeva selvitys hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden kardiologian alan polikliinisten toiminnoista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

Sosterla § 316

Terveyspalvelut, palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas ja ylilääkäri Kari Koskela 11.8.2020:

Selvityksen tavoitteena on varmistaa mahdollisen liikkeen luovutuksen hyödyt, haasteet ja kustannukset. Selvityksiä asiasta on tehty vuodesta 2015 alkaen ja perusteita liikkeen luovutukselle ja tarkemman selvityksen aloittamiselle ovat mm. tutkimuksen ja hoidon saatavuuden paraneminen, tasapuolinen potilaiden asema ja hoidon laadun yhdenmukaisuus. Hoidon saatavuuden parantuminen ei tapahdu hetkellisesti, vaan tätä kehitystä auttaisivat henkilöstöresurssin parempi hyödynnettävyys ja suuren, monipuolisia palveluja tuottavan yksikön vetovoimatekijät henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Nykytilaa on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Liite 1Taustaselvitys

Liikkeen luovutuksen selvityksen piiriin kuuluisivat tässä vaiheessa kolme kardiologin virkaa, joista kaksi vakanssia on täytettynä, kolme sairaanhoitajan toimea, jotka ovat kaikki täytettyinä sekä osastohoitajien työpanosta. Tavoiteaikatauluna liikkeen luovutukselle voidaan pitää 31.12.2020.

Asiaa käsitellään kardiologian ja reuman yhteistoiminnallisessa työpaikkakokouksessa 19.8.2020, terveyspalvelujen ja hyvinvointitoimialan yhteisessä yhteistoimintakokouksessa 21.8.2020 ja kaupungin yhteistoimintakokouksessa 25.8.2020.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 27.8.2020:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvointitoimiala oikeutetaan käynnistämään kardiologian toimintoja koskeva liikkeenluovutuksen tarkempi selvitys ja valmistelu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Pietari, Laine, Haapala, Beqiri, Alvesalo, Laakso, Wennström, Lampi, Eeva ja Nurmio.

Mäkipään Linkisen kannattamana tekemän ehdotuksen; "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvointitoimiala oikeutetaan käynnistämään kardiologian toimintoja koskeva liikkeen luovutuksen tarkempi selvitys Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille." puolesta äänestivät Mäkipää ja Linkinen.

Hersi oli poissa asian käsittelystä.

Kh § 401

OheismateriaaliTaustaselvitys

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että hyvinvointitoimiala oikeutetaan käynnistämään kardiologian toimintoja koskeva liikkeenluovutuksen tarkempi selvitys ja valmistelu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Aaltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tpvHyvinvointitoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta


Liitteet:

Sosterla § 316
Liite 1:Taustaselvitys