Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta31702.09.20205
Kaupunginhallitus40228.09.20204

8697-2020 (00 01 00, 00 04 01)

Esitys selvityksen aloittamisesta hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden reumatologian toimintojen liikkeen luovutuksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille

Tiivistelmä:

Osana terveyspalvelujen sopeuttamisohjelmaa esitetään, että aloitetaan hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden reumatologian toimintojen liikkeen luovutusta koskeva selvitys Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

Sosterla § 317

Terveyspalvelut, palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas ja ylilääkäri Kari Koskela 11.8.2020:

Selvityksen tavoitteena on varmistaa kattava näkemys mahdollisen liikkeen luovutuksen hyödyistä, haasteista ja kustannuksista. Selvityksiä asiasta on tehty vuodesta 2015 alkaen ja perusteita liikkeen luovutukselle ja tarkemman selvityksen aloittamiselle ovat mm. tutkimuksen ja hoidon saatavuuden tasapuolisuus ja hoidon tasalaatuisuus. Maakunnallisesti muualla kuin Turussa reumatologian palvelut on järjestetty sairaanhoitopiirissä yhden sairaalan periaatteella. Yksi sairaala -periaate edellyttää vastuualueen henkilöstön säännöllistä koulutusta ja yhtenäisiä käytäntöjä koskien kaikkia ammattiryhmiä. Reumatologian vastuualueella korostuu moniammatillinen tiimityö; osaava reumatologinen hoitohenkilökunta ja avustava henkilökunta ovat keskeisessä roolissa. Nykytilaa on kuvattu liitteessä 1.

Liite 1Taustaselvitys

Liikkeen luovutuksen selvityksen piiriin kuuluisivat tässä vaiheessa yksi reumatologian osastonylilääkärin virka, joka on täytettynä, yksi sairaanhoitajan toimi, joka on täytettynä sekä osastohoitajan työpanosta. Tavoiteaikatauluna liikkeen luovutukselle voidaan pitää 31.12.2020.

Asiaa käsitellään kardiologian ja reuman yhteistoiminnallisessa työpaikkakokouksessa 19.8.2020, terveyspalvelujen ja hyvinvointitoimialan yhteisessä yhteistoimintakokouksessa 21.8.2020 ja kaupungin yhteistoimintakokouksessa 25.8.2020.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 27.8.2020:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvointitoimiala oikeutetaan käynnistämään reumatologian toimintoja koskeva liikkeenluovutuksen tarkempi selvitys ja valmistelu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Pietari, Laine, Haapala, Beqiri, Alvesalo, Laakso, Wennström, Lampi, Eeva ja Nurmio.

Mäkipään Linkisen kannattamana tekemän ehdotuksen; "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvointitoimiala oikeutetaan käynnistämään reumatologian toimintoja koskeva liikkeen luovutuksen tarkempi selvitys Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille." puolesta äänestivät Mäkipää ja Linkinen.

Hersi oli poissa asian käsittelystä.

Kh § 402

Oheismateriaali 1Taustaselvitys

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että hyvinvointitoimiala oikeutetaan käynnistämään reumatologian toimintoja koskeva liikkeenluovutuksen tarkempi selvitys ja valmistelu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Aaltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tpvHyvinvointitoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta


Liitteet:

Sosterla § 317
Liite 1:Taustaselvitys