Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40528.09.20207

7686-2019 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 405

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 23.9.2020:

Kaupunginhallitus on 2.9.2019 § 329 asettanut muun ohessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan ja valinnut siihen jäsenet ja varajäsenet sekä nimennyt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikuntaan on jäsen Maarit Korhosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Anna Korkman, joka on muuttanut pois paikkakunnalta, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus toteaa Anna Korkmanin tehtävän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenenä päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja päättää valita Anna-Karin Töttermanin hänen tilalleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan Maarit Korhosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä kuluvan toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedTasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta