Läsnäolotiedot

Kaupunginhallitus 28.09.2020

Takaisin asialuetteloon
Nimi Pykälät Saapui-poistui Tehtävä Nimike
Ruohonen Sini   16:00 - puheenjohtaja Toiminnanjohtaja, VTM
Vornanen Jukka   16:00 - I varapuheenjohtaja FM
Maaskola Mika   16:00 - II varapuheenjohtaja asukaskoordinaattori
Aaltonen Niko   16:00 - jäsen palvelupäällikkö
Azizi Muhis   16:00 - jäsen Kotoutumisasiantuntija
Elo Piia   16:00 - jäsen Palvelupäällikkö
Hassan Roda   16:00 - jäsen tulkki/kääntäjä
Laivoranta Jarmo   16:00 - jäsen yrittäjä
Lindfors Jaakko   16:00 - jäsen tuntiopettaja
Miikkola Mikael   16:00 - jäsen komentajakapteeni
Peltonen Petra   16:00 - jäsen Pääsihteeri
Rinne Pirjo   16:00 - jäsen fysioterapeutti
Sundqvist Mikaela   16:00 - jäsen ympäristöbiologi, FM
Vierimaa Ulla-Maija   16:00 - jäsen englannin ja ruotsin kielen lehtori, fil.maist.
Rantanen Elina   16:00 - Kvn puheenjohtaja FT
Lehtinen Seppo   16:00 - Kvn II varapuheenjohtaja työsuojeluinsinööri
Saarinen Sauli   16:00 - Kvn III varapuheenjohtaja levyseppä
Achrén Ulla   16:00 - Kvn IV varapuheenjohtaja Ekon.mag.
Arve Minna   16:00 - esittelijä kaupunginjohtaja
Virtanen Jarkko   16:00 - esittelijä omistajaohjausjohtaja
Jokela Merja   16:00 - sihteeri kaupunginsihteeri
Kari-Granfors Outi   16:00 - sihteeri kaupunginsihteeri
Korhonen Ari-Pekka   16:00 - sihteeri johtava kaupunginsihteeri
Malila Saara   16:00 - tiedottaja viestintäjohtaja
Heikkinen Tuomas   16:00 - asiantuntija kansliapäällikkö

Takaisin asialuetteloon