Kaupunginhallitus 14.04.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
149 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
150 § Pöytäkirjan tarkastus
151 § Katsaus koronavirustilanteesta
152 § Turkupakettiin liittyvät vuokria koskevat toimenpiteet elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten helpottamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa
153 § Varhaiskasvatuksen palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä poikkeustilanteessa
154 § Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
155 § Kolmen erityisopettajan viran perustaminen sivistystoimialan lukiokoulutukseen 1.8.2020 lukien
156 § Omaishoidon ohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialalle vanhusten avopalveluiden omaishoitoon
157 § Erityissosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialalle ulkomaalaistoimistoon
158 § Vapaa-aikatoimialan eräiden virkojen lakkauttaminen
159 § Hyvinvointitoimialan avoimeksi tulevan toimistosihteerin viran (vak.nro 300163), jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
160 § Anomus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä luopumisesta tai kohtuullistamisesta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23 ja 32 kohta
161 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 10.2.2020 § 58 koskien palkan takaisinperintää / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23 ja 32 kohta
162 § Varautuminen Jätelain 37 §:n mukaisten jätehuollon kuljetustehtävien huolehtimiseen Turun alueella valmiuslain voimassaoloaikana
163 § Luolavuoren koulun, Turun Lyseon koulun ja Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutalon sisäilmatilanne ja väistötilaratkaisut (Kv)
164 § Kaunistamisrahaston vuoden 2019 tuoton jako
165 § Vastaukset kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin ja aloitteeseen
166 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
167 § Uuden jäsenen valitseminen nuorisolautakuntaan (Kv)
168 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä (Kv)
169 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon