Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16714.04.202016

6473-2017 (014)

Uuden jäsenen valitseminen nuorisolautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 167

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 8.4.2020:

Turun kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 130 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta nuorisolautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 sekä nimennyt jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätöksen mukaan lautakunnan jäseneksi on muiden ohella valittu Toni Saarinen, joka on henkilökohtaisista syistä pyytänyt eroa tehtävästä, joten ero myönnettäessä hänen tilalleen nuorisolautakuntaan tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus       

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Toni Saariselle pyytämänsä eron ja valita Joona Teivastenahon hänen tilalleen nuorisolautakunnan jäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto