Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16414.04.202012

4149-2020 (02 05 05)

Kaunistamisrahaston vuoden 2019 tuoton jako

Tiivistelmä:

Kaunistamisrahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun. Rahaston tuottoa pyritään jakamaan niin, että jaettavaa olisi tasaisesti joka vuosi. Kaupunginhallitukselle esitetään 260 000 euron jakamista rahaston sääntöjen ja käyttötarkoituksen mukaisesti esityksessä kuvatuin tavoin tällä kertaa erityisesti keskustan ja lähiöiden viihtyisyyttä parantaviin valaistushankkeisiin, viherhankkeisiin sekä ulkoveistosten kunnostukseen. Jaettava summa on hieman keskimäärin jaettua suurempi, koska rahaston tuottoa esitetään nyt käytettäväksi kaupungin kaunistamiseen erityisesti paikallisia yrittäjiä ja toimijoita pandemian vaikeuttamassa tilanteessa työllistäen.

Kh § 164

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki 6.4.2020:

Turun kaupungin kaunistamisrahasto -niminen lahjoitusrahasto on perustettu Turun kaupunginvaltuuston tammikuun 24. päivänä 1972 ja helmikuun 11. päivänä 1980 tekemillä päätöksillä yhdistämällä seuraavat lahjoitusrahastot: Kauppaneuvos P.C. Rettigin rahasto; Kreivi Creutzin rahasto, Turun kunnalliskokouksien rahasto, Rahasto taideteosten ostoon kaupungin puistoihin, G.A. Petreliuksen rahasto kaupungin kaunistamiseksi, Elis Salutskij'n testamenttivarat ja Kupittaan rahasto. 

Rahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun. Vuotuisesta tuotosta käytetään kaupunginhallituksen päättämä määrä sen osoittamalla tavalla rahaston tarkoitukseen. Loppuosa tuotosta lisätään pääomaan.

Vuoden 2019 tuoton jaon painopisteet

Vuoden 2019 kaunistamisrahaston tuoton jaettavasta osuudesta pääosa esitetään kohdennettavaksi kaupungin keskustan lisäksi lähiöiden viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin ja kaunistamistoimenpiteisiin. Lisäksi määrärahaa kohdennetaan lähiöihin pimeän ajan valaisemiseen, julkisen taiteen peruskunnostuksiin ja luonnonsuojeluun. Kevään 2020 korinaepidemian vuoksi ehdotetaan erityistä rahoitusosuutta visuaalisen taiteen ammattilaisille suunnattua ideakilpailua varten.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Aurajokivarren ja keskustan ympärivuotista vetovoimaa vahvistettiin valaistushankkeilla. Näiden suunnitelmien jatkoksi Teatterisillalle 2019 toteutetun valo-, ääni- ja metsäteoksen esilläoloaikaa jatketaan Kaupunginteatterin toimesta uudistettavassa muodossa myös vuonna 2020.

Kupittaan velodromin viereen Hippoksenkadun varteen toteutetaan Luonnon monimuotoisuuden niityt eli alue, jolla esitellään erilaisia niittytyyppejä keskellä kaupunkia. Alue suunnitellaan ja muokataan kyseistä käyttöä varten ja paikalle toteutetaan aihetta taustoittava opastaulu. Monimuotoisuuden niityt tarjoaa kaupunkilaisille perustietoa kyseisen luontotyypin merkityksellisyydestä ja palvelee samalla opetustoimintaa konkreettisena ulkoluokkatilana. 

Kesäkauden aikana tullaan panostamaan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi korostetusti kaupungin lähiöiden kaunistamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen. Lähiöihin suunnitellaan ja toteutetaan uusia kukkaistutusaiheita.

Kaupunkilaisille aiempina vuosina järjestettyjen kyselyiden kautta saatuja ehdotuksia käytetään hyväksi keskusta-alueelle ja lähiöihin toteutettavien valaisuhankkeiden valitsemisessa. Kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantaminen on nykyisen tilanteen vallitessa erityisen merkityksellistä. Keskustassa Piispankadun varrella sijaitsevaan Svante Dahlströmin puistikkoon toteutetaan valoinstallaatio. Aiempina vuosina toteutettuja Porthanin- ja Brahenpuiston valaistuksia jatketaan myös tänä vuonna. Lähiöistä Runosmäen, Pansion ja Lausteen valaisukohteiden ylläpitoa jatketaan, ja uutena alueena toteutetaan valaisukohde Halisiin. 

Julkisen taiteen ilmeen parantamiseksi esitetään tukea ulkoveistosten peruskunnostuksiin, töherrysten poistoon ja erikoispesuihin sekä suihkulähteiden huoltoon ja ylläpitoon. Julkisten veistosten osalta isompia kunnostustöitä vaativat Maarit Niinistön ”Vahva” ja Antti Louhiston ”Ystävyyden patsas”.

Suosittua viljelylaatikkotoimintaa jatketaan. Kaupunki tarjoaa asukkaille mahdollisuuden perustaa omia viljelyksiä kaupungin omistamalle maalle.

Kevään 2020 poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ehdotetaan visuaalisen alojen ammattilaisille suunnattua ideakilpailua, jossa parhaat ehdotukset palkitaan ja toteutetaan tavoilla, jotka soveltuvat esiteltäväksi julkisessa tilassa tai muulla tavoin mahdollisimman laajan yleisön saavutettavaksi. Hankkeen avulla pyritään tukemaan visuaalisten alojen haasteellista työtilannetta.

Turun kaupungin kaunistamisrahaston vuoden 2019 tuotosta esitetään 260 000 euroa jaettavaksi alla olevan taulukon mukaisesti:

Valaistushankkeet 
Teatterisillan valo- ja metsätaidehankkeen jatkaminen 40 000 €
Svante Dahlströmin puistikon valaistushanke 30 000 €
Porthanin- ja Brahenpuiston sekä Runosmäen, Pansion ja Lausteen valaistuskohteiden jatkaminen 10 000 €
Halisen valaistushanke 30 000 €
Yhteensä 110 000 €

Luonnonsuojelun hankkeet 
Luonnon monimuotoisuuden niityt Kupittaan velodromin viereen 30 000 €
Yhteensä 30 000 €

Julkisen taiteen hankkeet 
Ulkoveistosten ja reliefien peruskunnostukset ja erikoispesut 5 000 €
Töherrysten poistot ja yllättävät muut korjaustyöt 5 000 €
Suihkulähteiden huolto ja ylläpito 20 000 €
Yhteensä 30 000 €

Viherhankkeet 
Uusien viljelylaatikoiden hankinta7 000 €
Kukkaistutukset lähiöihin 33 000 €
Yhteensä 40 000 €

Kilpailu ja toteutuksia kaupungin kaunistamiseksi
Visuaalisen alojen ammattilaisille suunnattu ideakilpailu ja toteutus 50 000 €

Kaikki yhteensä 260 000 €

Rahaston pääoma vuoden 2019 alussa oli 6.506.914,52 euroa ja lopussa 6.972.064 euroa. Kaunistamisrahaston toiminnallinen ylijäämä vuodelta 2019 oli 465.148,85 euroa eli 7,15 % rahaston vuoden alun pääomasta.

Jaettava määrä on ollut 140.000 euroa vuonna 2014,180.000 euroa vuonna 2015, 200.000 euroa vuonna 2016 ja poikkeuksellisesti 470.000 euroa Suomen itsenäisyyden juhlavuotena 2017. Vuonna 2018 jaettiin 200.000 euroa. 

Rahastojen jakokelpoisen tuoton jaossa pyritään tasaiseen tuoton jakoon, jolloin jaettavaa on tasaisesti joka vuosi. Kaupunginvaltuuston 18.3.2019 § 44 hyväksymien rahoitus- ja sijoitusperiaatteiden mukaan, mikäli tilikauden tulos jää jonain vuonna alijäämäiseksi, voidaan rahaston säännöistä poiketen päättää, että rahaston aikaisempien vuosien voittovaroja voidaan enintään 10 % rahaston taseen loppusummasta käyttää sääntöjen mukaisella tavalla. 

Vuoden 2019 tilanteen mukaan 260.000,00 euroa vastaa noin 3,7 % vuoden lopun pääomasta.

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna esittävät, että rahaston jakokelpoisesta tuotosta ja rahaston pääomasta enintään 260.000,00 euroa jaetaan rahaston käyttötarkoituksen mukaisesti ja konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmän kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen perusteella.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että kaunistamisrahaston vuoden 2019 jakokelpoisesta tuotosta jaetaan edellä esitettyihin kohteisiin 260 000 euroa rahaston sääntöjen mukaisesti Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun.

Tarkoitukseen myönnetyt varat tulee käyttää 31.12.2022 mennessä. Määräpäivään mennessä käyttämätön raha palautetaan kaunistamisrahastoon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristötoimiala
tpvKonsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tpvKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tiedVapaa-aikatoimiala