Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15814.04.20206

3097-2020 (01 01 00)

Vapaa-aikatoimialan eräiden virkojen lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Vapaa-aikatoimiala esittää eräiden tarpeettomaksi käyneiden virkojen lakkauttamista.

Kh § 158

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 10.3.2020:

Vapaa-aikatoimiala esittää kolmen tarpeettomaksi jääneen viran lakkauttamista, joita korvaavat toimet ja virka on aiemmin kaupunginjohtajan päätöksellä 29.4.2019 § 80 ja kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 §194 perustettu.   

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa 1.4.2020 lukien liikuntapalvelupäällikön (vak.nro 403911), järjestöliikuntapäällikön (vak.nro 403926) ja osastopäällikön (vak.nro 04104) virat.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedVapaa-aikatoimiala