Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15914.04.20207

3588-2020 (01 01 00)

Hyvinvointitoimialan avoimeksi tulevan toimistosihteerin viran (vak.nro 300163), jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on perustanut toimistosihteerin toimen, jota vastaava toimistosihteerin virka (vak.nro 300163) tulisi nyt lakkauttaa kaupunginhallituksen päätöksellä.

Kh § 159

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 25.3.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on päätöksellään sarja B 24.3.2020 § 13 perustanut toimistosihteerin toimen 1.5.2020 lukien. Perustettua tointa vastaava toimistosihteerin virka (vak.nro 300163) esitetään nyt lakkautettavaksi.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa 1.5.2020 lukien toimistosihteerin viran (vak.nro 300163).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR