Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16514.04.202014

462-2020 (07 02 01)

Vastaukset kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin ja aloitteeseen

Tiivistelmä: -

Kh § 165

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kaupunginhallituksen kokouksissa 2.9.2019 § 331, 19.12.2019 § 513 ja 30.3.2020 § 138 jätettyihin selvityspyyntöihin ja aloitteeseen on laadittu oheismateriaaleina olevat vastaukset.

Oheismateriaali 1Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindforsin selvityspyyntöön koskien kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmia

Oheismateriaali 2Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Mikael Miikkolan selvityspyyntö koskien föliliikenteen sähköbusseja ja niiden visiota sekä mahdollisten biodieselkäyttöisten fölibussien infravisiota

Oheismateriaali 3Oheismateriaalin 2 liite/Hintaliite (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Oheismateriaali 4Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindforsin aloitteeseen ruokakassien jakelusta riskiryhmille ja vähävaraisille

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee oheismateriaaleina olevat vastaukset tiedoksi ja selvityspyynnöt sekä aloitteen käsitellyiksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin oheismateriaalina 4 olevan aloitevastauksen osalta asian palauttamisesta.

Asian käsittelyä päätetiin jatkaa äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Laivoranta, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Ruohonen, Aaltonen, Vierimaa ja Kattelus.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Rinne:

”Kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen (oheismateriaali 4) uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteen mukaisesti laajennetaan Turun kaupungin järjestämää soittokierrosta koskemaan kaikkia yli 70-vuotiaita, joilta kysytään ruoka-avun tarpeesta.

Perustelut:

On hyvä, että Turku aloitti aloitteen mukaisesti soittokierrokset yli 80-vuotiaille.

THL:n mukaan kaikki yli 70-vuotiaat henkilöt kuuluvat riskiryhmään ja ovat tämän hetken tiedon mukaan muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion.

Kansainväliset esimerkit näyttävät tällä hetkellä siltä, että riskiryhmiä koskevia rajoitustoimia joudutaan todennäköisesti jatkamaan vielä kuukausien ajan - jopa ensi vuoteen saakka. On kohtuullista, että Turku kontaktoi ja selvittää pitkäkestoisessa ja vakavassa kansanterveydellisessä kriisissä ruoka-avun tarpeen aloitteellisesti riskiryhmäläisiltä mahdollisimman laajasti.”

Tämän jälkeen esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

tiedXXXXX
tiedXXXXX