Kaupunginhallitus 03.06.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
261 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
262 § Pöytäkirjan tarkastus
263 § Selvitys Turun kaupunginhallitukselle seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä ja kustannusjaosta sekä hinnoittelumallien vaikutuksista
264 § Sosiaalirahaston vuoden 2012 tuoton jako (Ht)
265 § Lastensuojelu- ja kesäsiirtolarahaston vuoden 2012 tuoton jako (Ht)
266 § Esitys kuolinpesien säästörahaston v. 2012 tuoton käyttämisestä vanhustenhuollon kalusteiden ja apuvälineiden hankkimiseksi (Ht)
267 § Uudistamisohjelman hyväksyminen ja taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen tarkentaminen
268 § Turun sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä (Ht)
269 § Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävän ja valtionavustuksen siirto Turun Kaupunginteatteri Oy:lle (Vt)
270 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavasta "Munttismäki" tehdyistä valituksista (37/2008) (Yt)
271 § Yhteistyösopimus Sataman kaupunginosan korttelin Satama-9 kehittämiseksi, osoite Nosturinkatu 5 ja Pansiontie 6-8
272 § Kaupunkistrategian laatimisen periaatteet
273 § Vammaisneuvoston asettaminen
275 § Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Rinteen selvityspyyntöön KuntaRekry-järjestelmän hankintakustannuksista, lisenssi- ja käyttökustannuksista ja kustannusrakenteesta
276 § Lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) päätavoitteet vuodelle 2013 ja eteenpäin
277 § Projektien hallinta sekä projektien kaupunkitasoisen tuen organisointi
278 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.5.2013 päätösten täytäntöönpano
280 § Katsaus kuntauudistukseen ja kuntakokouksen 12.6.2013 valmisteluun

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon