Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26803.06.20136

6508-2013 (40)

Turun sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä (Ht)

Tiivistelmä:

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (22.9.2000/812) mukaan sosiaaliasiamiehen tulee mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Kaupunginhallitukselle esitetään sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2012 merkitsemistä tiedoksi.

Kh § 268

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 29.5.2013:

Sosiaaliasiamies Rita Salviander on antanut laatimansa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaisen selvityksen sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä vuonna 2012.

Oheismateriaali 1Turun sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä vuonna 2012

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2012 tiedoksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Anderssonin Arven kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.