Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27303.06.201311

1894-2013 (014)

Vammaisneuvoston asettaminen

Tiivistelmä:

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87 § 13) annetun lain perusteella kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Turussa vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 1981. Kaupunginhallitukselle esitetään vammaisneuvoston asettamista toimikaudelle 2013-2014 ja vammaisneuvoston jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimittämistä tehtyjen esitysten mukaisesti.

Kh § 273

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 29.5.2013:

Vammaisneuvostojen toiminta perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87 § 13). Kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus.

Turun kaupungin vammaisneuvoston toimintaohjeiden mukaan kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjä edustavista turkulaisista henkilöistä viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kaupungin niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat lähinnä kuuluvat. Kaupunkia edustavat jäsenet ja heidän varajäsenensä nimetään kukin eri hallintokunnasta, jotka pääasiassa edustavat sosiaalitointa, terveydenhuoltoa, koulutointa, liikuntatointa sekä kiinteistö- ja rakennustointa.

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näistä toinen valitaan vammaisjärjestöjä edustavien henkilöiden keskuudesta ja toinen kaupungin eri hallintokuntia edustavista henkilöistä. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain kaupungin hallintokuntien ja vammaisjärjestöjen edustajien välillä. Toimikaudella 2011–2012 on puheenjohtajana toiminut hallintokuntien edustaja.

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:n esitys jäsenistä, varajäsenistä ja puheenjohtajasta on seuraava:

Pirkko Heino, pj

Tapio Jokinen

Heikki O. Haulisto

Leila Häkkinen

Pirjo Seppälä

Riitta Merenheimo-Laine

Olli Nordberg

Satu Gustafsson

Markku Vuorinen

Seppo Maikola

 

Lauta- ja johtokunnat ovat nimenneet ehdokkaat seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Emmi Lehtinen

Mette Karlsson

Jaakko Mäkelä

Alpo Lähteenmäki

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta:

 

Matti Raho

Jani Rusi

 

Liikuntalautakunta:

 

Merja Jämsäläinen

Sari Ahola

 

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta:

 

Timo Nurmio

Vuokko Puljujärvi-Seila

 

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2013-2014 ja nimetä sen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:n esityksen mukaisesti:

Jäsen

Varajäsen

Pirkko Heino, pj

Tapio Jokinen

Heikki O. Haulisto

Leila Häkkinen

Pirjo Seppälä

Riitta Merenheimo-Laine

Olli Nordberg

Satu Gustafsson

Markku Vuorinen

Seppo Maikola

 

sekä lauta- ja johtokuntien esitysten mukaisesti:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Emmi Lehtinen

Mette Karlsson

Jaakko Mäkelä

Alpo Lähteenmäki

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta:

 

Matti Raho

Jani Rusi

 

Liikuntalautakunta:

 

Merja Jämsäläinen

Sari Ahola

 

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta:

 

Timo Nurmio, vpj

Vuokko Puljujärvi-Seila

 

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päättää nimetä Pirkko Heinon ja varapuheenjohtajaksi Timo Nurmion.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry
aoTurun Seudun vammaisjärjestöt TVJ:n edustajat
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKonsernihallinto, hallintopalvelut
tpvKonsernihallinto, strateginen HR
tiedLiikuntalautakunta
tiedLuottamuselintoimikunta
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tpvTalouspalvelukeskus, palkanlaskenta
tiedVammaisneuvosto
aoAhola Sari
aoJämsäläinen Merja
aoKarlsson Mette
aoLehtinen Emmi
aoLähteenmäki Alpo
aoMäkelä Jaakko
aoNurmio Timo
aoPuljujärvi-Seila Vuokko
aoRaho Matti
aoRusi Jani