Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta12322.05.201311
Kaupunginhallitus26403.06.20133

5033-2013 (035)

Sosiaalirahaston vuoden 2012 tuoton jako (Ht)

Tiivistelmä:

Sosiaalirahaston toiminnallinen ylijäämä vuodelta 2012 oli 45.238,38 euroa eli laskettuna vuoden 2012 alun pääomalle 7,7 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle että sosiaalirahaston tuotosta 20.000 euroa siirretään lautakunnan talousarvioon ikäihmisten kuntoutumista edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Kaupunginhallitukselle esitetään lautakunnan esityksen hyväksymistä.

Sosterla § 123

Tulosaluejohtaja Sari Ahonen 14.5.2013:

Sosiaalirahaston toiminnallinen ylijäämä vuodelta 2012 oli 45.238,38 euroa eli laskettuna vuoden 2012 alun pääomalle 7,7 %. Keskushallinnon talouden vastuualue suosittelee jakamaan rahaston jakokelpoisesta tuotosta enintään 20.000 euroa.

Sosiaalirahaston sääntöjen 3 § kuuluu seuraavasti:

"Rahaston varoja käytetään sosiaalilautakunnan harkinnan mukaan erilaisiin sosiaalihuollollisiin tarkoituksiin turkulaisten hyväksi ottaen huomioon rahaston perustana olevien testamenttien ja lahjakirjojen määräykset."

Vanhuspalveluiden kotihoito esittää, että rahaston varoja olisi tarkoituksenmukaista käyttää kuntouttavan työotteen toteuttamiseen iäkkäiden henkilöiden parissa.  Erityisen vaikuttavaa fyysisen toimintakyvyn kannalta on ikäihmisten kuntosalitoiminta, josta on kokemusta jo useilta vuosilta. Kuntosaliryhmissä käyvillä henkilöillä on liikkumisrajoitteita, josta syystä kuntosalimatkat on toteutettu ryhmäkuljetuksina. Lisäksi tuoton ylijäämää ehdotetaan käytettäväksi erilaisiin liikunnallisiin yhteistilaisuuksiin, jotka ovat tarkoitettu kotona asuville vanhuksille.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 16.5.2013:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaalirahaston jakokelpoisen tuoton vuoden 2012 osalta myönnettäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 20.000 € vanhuspalvelujen tulosalueelle ikäihmisten kuntoutumista edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 264

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että sosiaalirahaston vuoden 2012 tuotosta 20.000 euroa siirretään sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon ikäihmisten kuntoutumista edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHyvinvointitoimiala
tpvKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta