Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27603.06.201314

5970-2013 (033)

Lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) päätavoitteet vuodelle 2013 ja eteenpäin

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi hyväksyä Lounaisrannikkoyhteistyön päätavoitteet vuodelle 2013 ja eteenpäin.

Kh § 276

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Esa Tuomisto ja vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen 21.5.2013:

Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA-yhteistyö) on Lounaisrannikon seutujen keskuskaupunkien (Pori, Turku, Uusikaupunki ja Rauma) tavoitteista vuonna 2005 liikkeelle lähtenyt Lounaisrannikkoalueen kehittymisedellytyksien tunnistamiseen ja parantamiseen tähtäävä vapaaehtoinen yhteistoimintamuoto. Suomessa on muutama muukin vastaavan tyyppinen seudullisia ja alueellisia rajoja ylittävä yhteistoiminta-alue (esim. Jyväskylän ja sen lähialueiden ympärillä). Tämän tyyppisen yhteistyön tekemisestä puhutaan kansallisessa aluekehitystoiminnassa sanoilla kasvu- tai kehityskäytävä. LOURA on Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehtyjen selvitysten perusteella yksi toimivimmista ja konkreettisesti oman toiminta-alueensa kehitysedellytyksiin tarttuneista yhteistyötoiminnoista.

LOURAn ylin ohjaava elin on noin kaksi kertaa vuodessa kokoontuva, kunkin neljän kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta ja kaupunginjohtajista koostuva ohjausryhmä.

Ohjausryhmä hyväksyi liitteenä olevat Lounaisrannikkoyhteistyön päätavoitteet, Lippulaivat, 25.4.2013. Päätavoitteiden määrää on karsittu ja jäsentelyä selkeytetty. Liitteessä 1 kokonaisuudessaan kuvatut, uudistetut ”Lippulaivat” ovat pääotsikkotasolla seuraavat:

-       Meriosaaminen yhdistää

-       Energiarannikko uudistaa

-       Lounaisrannikko viettelee

-       Sijoituksia houkutellaan

-       Ennakoiva elinvoimatoiminta

-       LOURA-yhteistyö      

Koska LOURA-ohjausryhmä ei kaupunkien välisenä yhteistyöelimenä omaa itsenäistä päätösvaltaa, tulee kaupunginhallituksen omalta osaltaan hyväksyä liitteestä 1 ilmenevät Lounaisrannikko-yhteistyön päätavoitteet (Lippulaivat) vuodelle 2013 ja eteenpäin.

Liite 1Lounaisrannikko –yhteistyön päätavoiteet (Lippulaivat) vuodelle 2013 ja eteenpäi   

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat Lounaisrannikko-yhteistyön päätavoitteet (Lippulaivat) vuodelle 2013 ja eteenpäin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKyynäräinen Niko
tiedTuomisto Esa


Liitteet:

Kh § 276
Liite 1:Lounaisrannikko-yhteistyön päätavoitteet (Lippulaivat) vuodelle 2013 ja eteenpäin