Kaupunkiympäristölautakunta 08.12.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
438 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
439 § Pöytäkirjan tarkastus
440 § Kesäkatukokeilun toteutus kesällä 2021 Space4People -hankkeessa
441 § Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottamisen ja myöntämisen periaatteet
442 § Asemakaava- ja tonttijakoehdotus; Harkkionmäki, Haarla (os. Haarlahdentie, Harkkiontie, Niittymäentie, Tammistontie) (46/2005)
443 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Turku Energian kortteli (19/2020)
444 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos; Arkeologinkatu, Jäkärlä (os. Arkeologinkatu, Asematie ja Merovinkikatu) (17/2018)
445 § Asemakaavanmuutosluonnos; Kaskenkatu 9b (III) 3. kaupunginosa (os. Kaskenkatu 9b) (1/2019)
446 § Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus vuosille 2021-2024 ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus vuodelle 2021
447 § Viinamäen päiväkodin uudisrakennushankkeen loppuraportti
448 § Kaupunkiympäristölautakunnan kevään 2021 kokoukset
449 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
450 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
451 § Tiedoksi merkittävät asiat
452 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset
453 § Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvityksen päätösesityksen muuttamisesta
454 § Jäsen Tapio van Ooikin ym. aloite autojen pysäköinnistä lastaus- ja purkutilanteissä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon