Läsnäolotiedot

Kaupunkiympäristölautakunta 08.12.2020

Takaisin asialuetteloon
Nimi Pykälät Saapui-poistui Tehtävä Nimike
Ilvessalo Saara   16:15 - puheenjohtaja OTM
Manni Olli   16:15 - varapuheenjohtaja Luk
Anttila Juha   16:15 - jäsen vanhempi konstaapeli
Euro Alvar   16:15 - jäsen Valtiotiet. yo.,poliittinen sihteeri
Hellsten Kristiina   16:15 - jäsen Filosofian tohtori, THM
Laukkanen Liisa   16:15 - jäsen Lehtori
Lintunen Ville   16:15 - jäsen toiminnanjohtaja
Lähteenmäki Alpo   16:15 - jäsen projektivastaava
Muurinen Seppo   16:15 - jäsen yrittäjä
Sandelin Elina   16:15 - jäsen Filosofian maisteri
Van Ooik Tapio   16:15 - jäsen Ekologi, FT
Wiren Jutta   16:15 - jäsen
Mustonen Hannele 440 - 16:19 - varajäsen Rehtori
Elo Piia 445 - 17:23 - Khn edustaja Palvelupäällikkö
Raaska Petja - 444 16:15 - 17:20 Khn varaedustaja fil.maist.
Raunio Eetu 445 - 17:13 - Nuorvn edustaja nuorisovaltuutettu
Hovi Christina   16:15 - esittelijä toimialajohtaja
Bergström Pia   16:15 - sihteeri kaupunginsihteeri
Keskikastari Paula   16:15 - asiantuntija kaavoituspäällikkö
Korte Sirpa   16:15 - asiantuntija joukkoliikennepalvelujohtaja
Lappi Jyrki   16:15 - asiantuntija maankäyttöjohtaja
Rusanen Maija - 440 16:15 - 16:45 asiantuntija projektikoordinaattori
Sjöblom Roy - 441 16:15 - 16:55 asiantuntija valvontapäällikkö
Suonpää Kimmo   16:15 - asiantuntija kaupunkirakentamisjohtaja

Takaisin asialuetteloon