Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta44308.12.20206

12381-2020 (10 02 03)

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Turku Energian kortteli (19/2020)

Tiivistelmä: -

Kylk § 443

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström 3.12.2020:

Kaavoituksessa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavanmuutos IX:n kaupunginosaan. Työnimeltään kaava on Turku Energian kortteli. Kaavan laadinnasta vastaa kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutoksella halutaan parantaa korttelin toimivuutta ja elinvoimaa, tuoda lisää asuntoja keskustan läheisyyteen sekä eheyttää kaupunkikuvaa täydennysrakentamisella. Tavoitteena on kokonaisuus, jossa vanhojen voimalarakennusten innovatiivinen uusiokäyttö yhdistetään uusien asuinrakennusten rakentamiseen. Energianjakelun turvaamiseksi alueella jatketaan nykylaajuudessa kaukolämmön vara- ja huipputuotantoa (Linnankadun öljylämpökeskus) sekä sähkönjakelua sähköaseman muodossa (Pakkarin sähköasema Amiraalistonkadun varrella).

Nyt laadittava Turku Energian korttelin asemakaavanmuutos tehdään korkeimman hallinto-oikeuden kumoaman Turku Energia -nimisen asemakaavanmuutoksen tilalle.

Oheismateriaali 1Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Turku Energian kortteli 30.11.2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Turku Energian kortteli.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus