Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta44008.12.20204

13690-2020 (10 03 01, 00 01 05)

Kesäkatukokeilun toteutus kesällä 2021 Space4People -hankkeessa

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnalle tuodaan tiedoksi Space4People -hankkeessa suunnitteilla oleva kesäkatukokeilu.

Kylk § 440

Konsernihallinto, hankekehittämisyksikkö, projektikoordinaattori Maija Rusanen 1.12.2020:

Kaupunginhallitus päätti (30.11.2020) käynnistää Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman ja hyväksyä kehittämisohjelman tavoitteet esitetyn mukaisesti. Kehittämisohjelma laaditaan osana URBACT Space4People -hanketta (2020-2022). Space4People -hankkeen tavoitteena on kehittää laadukasta julkista tilaa asukaslähtöisesti.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on toteuttaa väliaikainen kokeilu, jolla testataan erilaisia ratkaisuja, joilla kävelyn olosuhteita sekä kaupunkitilan viihtyisyyttä voidaan parantaa. Kokeilu tukee pysyvien ratkaisujen suunnittelua sekä kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman valmistelua. Kokeilua rahoitetaan Space4People -hankkeesta ja keskustan kärkihankkeesta.

Kokeilun alustavaksi toteutuspaikaksi on valittu Kristiinankatu, jonka suunnittelutilanne mahdollistaa kokeilun toteuttamisen kesällä 2021. Katua on esitetty keskustan liikenneskenaarioissa kehitettävän kävelypainotteisena. Kadun varrella on liiketoimintaa, joka voi hyötyä kesäkatukokeilusta ja se liittyy vahvasti olemassa olevaan kävelyverkostoon.

Kokeilun tavoitteet

Kokeilun tavoitteena on testata kävelyn olosuhteita parantavia ja kestävien kulkumuotojen käyttöä edistäviä väliaikaisia liikenneratkaisuja (esim. ajonopeuksien pienennys, yhden kaistan rajaaminen kävelylle). Kokeilulla voidaan parantaa kävely-yhteyttä Yliopistonkadun ja jokirannan välillä sekä kaupunkitilan viihtyisyyttä ja elävyyttä erilaisilla ratkaisuilla kuten istutuksilla, penkeillä ja oleilupaikkojen lisäämisellä sekä aktiviteettien mahdollistamisella.

Kokeilun toteutus tukee Turun keskustan kärkihankkeen tavoitteita tehdä keskustasta viihtyisä ja elävä kohtaamisten paikka sekä tavoitetta toteuttaa ydinkeskustassa keskustaliikenteen uudelleenjärjestelyyn liittyviä kokeiluja. Kokeilu tukee myös Turun Ilmastosuunnitelman 2029 tavoitetta kestävien kulkumuotojen osuuden lisäämisestä sekä kävelyn yhteyksien kehittämisestä.

Kokeilun suunnittelu

Kokeilun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan yhteistyö ja synergiat mm. Sytytä Turku ideakilpailun kanssa, keskustan kehittämisen kärkihankkeen, Parklet – toimenpidelupien ja muiden hankkeiden kanssa. Kokeilun yhteydessä testataan Healthy Street Index –työkalun toimivuutta Turun tarpeisiin.

Kokeilua suunnitellaan yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa. Suunnittelu aloitetaan työpajalla kadun varren yrittäjien ja kiinteistöjen kanssa kokeilun edellytysten ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Kokeilusta kerätään myös ideoita ja palautetta Space4People -hankkeen paikallisessa työryhmässä, Kerro Kantasi -palvelussa ja muilla mahdollisilla tavoilla.

Oheismateriaali 1Space4People -väliaikaisen kokeilun toteutus

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä kokeilun tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä esittelemässä projektikoordinaattori Maija Rusanen.