Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta44708.12.202010

1463-2018 (02 08 02)

Viinamäen päiväkodin uudisrakennushankkeen loppuraportti

Tiivistelmä:

Vuonna 2020 valmistui investointihankkeena Viinamäen päiväkodin uudisrakennus. Hankkeesta on tehty loppuraportti, 30.11.2020, joka tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle. Hanke alitti kustannusarvion 1.35 M€:lla (alv 0 %).

Kylk § 447

Toimitilojen rakennuttaminen, arkkitehti Mari Virtanen 30.11.2020:

Viinamäenkadun päiväkoti, uudisrakennus

Viinamäen päiväkoti, uudisrakennus -hanke aloitettiin 2018 keväällä kilpailuttamalla hanke st-urakkamuotona. Kohteen rakennustyöt alkoivat helmikuun alussa 2019 ja kohde vastaanotettiin 12.2.2020. Päiväkoti rakennettiin 230 lapselle ja n. 40 työntekijälle.

Tontilta purettiin toteutusvaiheen aikana vanha päiväkotirakennus (rak. 1950) kesällä 2019, jonka yhteydessä poistettiin tontilta löytynyt pilaantunut maa-aines. Työmaatoiminnan alettua tehtiin väliaikaiset kontti-wc-tilat ja aidat Ruukinpuistoon ennen toiminnan siirtymistä varsinaisiin väistötiloihin. Viinamäen päiväkodin toiminta siirrettiin n. 7 kuukaudeksi väistötiloihin Tommilankadulle.

Hankesuunnitelmassa uudisrakennuksen valmistuminen oli kirjattu valmistuvan 30.9.2019 mennessä. Hanke siirtyi alkuperäistä aikataulusta n. 4 kk. Aikataulumuutokset syntyivät hankintaprosessin uudelleen järjestämisestä, kaupunkikuvaneuvotteluprosessin vaikutuksesta sekä suunnitelmiin, tuotantoprosessiin ja lupaprosessiin ja yleisesti kohteen rakentamiselle varatusta ajasta.

Päiväkoti aloitti toimintansa 2.3.2020. Päiväkodin loma-ajaksi sovitut viimeistelytyöt siirtyivät pandemiasta johtuen tehtäväksi heti huhtikuusta lähtien. Töitä jouduttiin kuitenkin tekemään loppuvuoteen 2020 saakka, koska töitä tehtiin pääosin iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodin ollessa toiminnassa myös loma-ajan. Urakoitsijan organisaatiomuutokset vaikuttivat oleellisesti viimeistelytöiden loppuunsaattamiseen sovitussa aikataulussa. Vuoden ajasta johtuen julkisivuihin tehtävät korjaustyöt siirrettiin tehtäväksi keväällä 2021 ja tästä syystä tilaaja pidättää viimeisestä urakan maksuerästä10 % ja ko. määräraha huomioidaan siirtona vuodelle 2021.

Kohde rakennettiin hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Kohteen kustannusarvio oli 6.753.000,00 € (alv 0 %). Toteutuneet kustannukset ovat yhteensä n. 5,5 M€. Hanke alitti kustannusarvion 1.35 M€:lla.

Oheismateriaali 1Viinamäen päiväkoti, uudisrakennus -loppuraportti

Kaupunkiympäristötoimiala, Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakennushankkeen loppuraportin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.