Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta45208.12.202015

98-2020 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät kuulutukset

Tiivistelmä: -

Kylk § 452

Toimialajohtaja Christina Hovi:

Kaupunkiympäristölautakunnalle on osoitettu tiedoksi 28.11.2020 kuulutuksella julkaistut asiat:

Kutsu Vaalan eritasoristeyksen yleisötilaisuuteen

Kaupunkiympäristötoimialan kaavoitusyksikkö järjestää virtuaalisen yleisötilaisuuden tiistaina 8.12. klo 18.00-19.30. Hankkeen valmistelija kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski esittelee asemakaavaa. Yleisötilaisuus pidetään Microsoft Teams-kokouksena ja siihen saa osallistumislinkin ja -ohjeet pyytämällä ne etukäteen sähköpostitse valmistelijalta (etunimi.sukunimi(at)turku.fi).

Julkisesti nähtävillä 30.11 – 29.12.2020:

Ehdotus Turun kaupungin rakennusjärjestykseksi

Ehdotuksessa rakennusjärjestykseksi on myös viherkerrointa ja pysäköinnin mitoitusta koskevia määräyksiä. Pysäköinnin mitoitusohjeeseen ja vihertehokkuuden linjaukseen on mahdollisuus joulukuun ajan jättää mielipiteitä Turun kaupungin Kerro kantasi -palvelussa. Kerro kantasi -kyselyt löytyvät osoitteista: Pysäköinnin mitoitusohje: https://kerrokantasi.turku.fi/pysakoinninmitoitusohje ja vihertehokkuuden linjaus: https://kerrokantasi.turku.fi/vihertehokkuus

Julkisesti nähtävillä 30.11 – 29.12.2020:

Asemakaava- ja tonttijakoehdotus; Karhunahde (Haarla)

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Kärsämäen urheilupuisto (Kaerla, Kärsämäki)

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Kylänkulma (Nummi)

Vireilletulokuulutus 28.11.2020:

Asemakaava ja asemakaavanmuutos; Vaalan eritasoristeys (Pääskyvuori, Vaala ja Varissuo)

Vaiheasemakaava; Haapaveräjänkuja 5 (Moikoinen)

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.