Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta45408.12.2020

14298-2020 (08 00 00)

Jäsen Tapio van Ooikin ym. aloite autojen pysäköinnistä lastaus- ja purkutilanteissä

Tiivistelmä: -

Kylk § 454

Oheismateriaali1Aloite

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, pysäköinninvalvonta