Kaupunginvaltuusto 11.04.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 19.04.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-22:46 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
63 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
64 § Pöytäkirjan tarkastus
65 § Hallintosäännön 133 §:n mukainen ilmoitus
66 § Hallintosäännön 138 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti
67 § Turku liikuttaa kaikkia - tulevaisuuden linjaukset Turun liikuntapaikkaverkon ja liikuntakulttuurin kehittämiseksi
68 § Turun Messukeskuksen A-hallin vuokraaminen liikuntakäyttöön
69 § Henkilöstöstrategia 2022-2025
70 § Turun kaupungin strategiaraportti ja henkilöstöraportti 2021
71 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; "Pihlajaniemi", Pihlajaniemi, Korppolaismäki, Puistomäki ja Vähäheikkilä (os. Hirvensalon puistotie, Vähäheikkiläntie, Rykmentintie) (26/2018)
72 § Hirvensalon pohjoisrannan (Lauttaranta) esirakentamisen hankesuunnitelma
73 § Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen
74 § Turun kaupungin tilintarkastajan valitseminen, option käyttö vuosille 2023-2024
75 § Vastaus valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloitteeseen koskien Turun perusasteen koulupsykologien rekrytointiongelmia
76 § Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloitteeseen koskien ikäihmisten etäystäväpalvelua
77 § Vastaus valtuutettu Muhis Azizin ym. aloitteeseen koskien nuorisotyön suuntaamisesta jalkautuvaan nuorisotyöhön Turun lähiöihin
78 § Vastaus valtuutettu Timo Nurmion ym. aloitteeseen koskien Maarian terveyspistettä
79 § Vastaus valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloitteeseen kouluteiden turvallisuuden parantamisesta
80 § Vastaus Leena Kaunislahden ym. aloitteeseen koskien Halistenkosken ja Halistensillan alueen valaistusta
81 § Vastaus valtuutettu Mari-Elina Koivusalon m. aloitteeseen koskien Pohjois-Turun joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä
82 § Vastaus valtuutettu Paco Diop ym. aloitteeseen koskien monikulttuurisuusneuvoston muuttamisesta monikulttuurisuus- ja antirasismineuvostoksi
83 § Vastaus valtuutettu Paco Diop ym. aloitteeseen koskien rasismin vastaista koulutusta
84 § Valtuutettu Muhiadin Hersi ym. aloite: Koulunkäynnin ohjaajien lomautukset on lopetetteva
85 § Valtuutettu Seppo Muurinen ym. aloite: Haarlan koululaisten saattoliikenteen p-alueen uudelleenjärjestely
86 § Valtuutettu Laura Kaarniharju ym. aloite: Tekojääradan rakentaminen Hirvensaloon
87 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Pitkäaikaista laitoshoitoa lääketieteellisin syin tarvitsevien hoitoyksikkö
88 § Valtuutettu Paco Diop ym. aloite: Rasismin vastainen neuvosto on tarpeellinen Turussa. Yhdessä voimme purkaa rasismia.
89 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Muistikuntoutusyksikön nopea perustaminen
90 § Valtuutettu Sanna Paasikivi ym. aloite: Selkokielen lisääminen Turun kaupungin palveluissa
91 § Valtuutettu Pauli Kossila ym. aloite: Puolalanpuistoon rakennettava keskustan nuorille STREET WORKOUT / PARKOUR telineet nopealla aikataululla
92 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Rekrytointilisä Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden lähihoitajilla ja sairaanhoitajille
93 § Valtuutettu Ulla Achrén ym. aloite: Tontin lunastaminen
94 § Valtuutettu Juha Anttila ym. aloite: Hoitajat takaisin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon