Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13928.03.202213
Kaupunginvaltuusto7611.04.202213

1981-2022 (00 01 02, 05 17 00)

Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloitteeseen koskien ikäihmisten etäystäväpalvelua

Tiivistelmä: -

Kh § 139

Palvelualuejohtaja Sari Ahonen:

Valtuutettu Riitta Karjalainen on tehnyt aloitteen ikäihmisten etäystäväpalvelun kartoittamisesta ja sen mukaisen toiminnan lisäämisestä.

Valtuutettu Karjalaisen aloite on kannatettava. Kuten aloitteessa kirjoitetaan pitkittynyt yksinäisyyden kokemus, on vakava uhka ikäihmisen yleiselle pärjäämiselle ja kotona selviytymiselle. Yksinäisyyden ennaltaehkäisy on todella tärkeää.

Valtuutetun esitys siitä, että Turun kaupunki selvittää palvelun järjestämismahdollisuutta on hyvä lähtökohta asialle. Vireästi toimivilla järjestöillä ja seurakunnilla on jo tällä hetkellä monenlaista ystävätoimintaa. On kartoitettava järjestöjen suunnitelmia myös etäpalveluiden käyttämisestä ystäväpalvelutoiminnassa. Kuten aloitteessa kirjoitetaan, tulee punnita myös ystäväksi haluavien toivetta toimia etäyhteydellä.

Samassa yhteydessä voidaan kartoittaa myös aloitteessa mainittua koulutusta tietoteknisten laitteiden hankkimiseen liittyen. Turun kaupungin hyvinvointikeskukset voivat tässä toimia opetuspaikkoina, sillä heillä on jo kokemusta digiopetuksesta. Luonnollisesti tätä osaamista on myös monilla eri järjestöillä.

Kotihoidon etäpalvelujen ts. virtuaalisen kotihoidon hyödyntäminen ikäihmisten yksinäisyyden torjumisessa on myös kannatettava asia. Erilaisia ryhmätoimintoja on jo käynnissä etäpalveluna, mutta toiminnan laajentaminen on tavoitteena.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 76

Oheismateriaali 1Valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX