Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16104.04.202211
Kaupunginvaltuusto6811.04.20225

4036-2022 (10 03 02, 02 02 00)

Turun Messukeskuksen A-hallin vuokraaminen liikuntakäyttöön

Tiivistelmä: -

Kh § 161

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Vapaa-ajan liikuntasaliverkosto on supistunut merkittävästi viime vuosina kouluverkon suunniteltujen ja äkillisten remonttien sekä salien poistumisten myötä. Vuosina 2015–2021 verkostosta on poistunut yhdeksän liikuntasalia/-hallia. Vuosina 2022–2029 on suunnitellusti poistumassa kahdeksan liikuntasalia/-hallia. Kaikkien tällä hetkellä remontissa olevien (6 salia, n. 2 700 m²) tai vuonna 2022 remonttiin menevien (4 salia) kohtaloa ei ole päätetty. Salitarjonnan väheneminen vaikuttaa merkittävästi vapaa-ajan liikuntatarjontaan sekä vaikeuttaa liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa.

Turun kaupungin tilapalvelut ja liikuntapalvelut ovat selvittäneet markkinoilta korvaavia sisäliikuntatiloja. Turun Messukeskuksesta on vuokrattavissa A-halli (3 500 m²). Tehtyjen selvitysten perusteella Messukeskuksen A-hallin koetaan soveltuvan rytmisen ja joukkuevoimistelun väliaikaiseksi lajiharjoitteluolosuhteeksi tarvittavin muutostöin. A-hallin korkeus on optimaalinen kyseisten lajien näkökulmasta. A-halliin olisi myös mahdollista sijoittaa lajiharjoittelussa tarvittavat kanveesit, joita kaupungin liikuntapaikkaverkossa ei tällä hetkellä ole. Lisäksi rytmisen ja joukkuevoimistelun lajiharjoitustilojen väliaikainen sijoittaminen Messukeskuksen A-halliin olisi toimivin ratkaisu liikuntasaliverkoston kokonaiskäytön ja vuorojaon näkökulmasta.

Messukeskuksen A-hallin voimistelukäytöstä on luotu alustava suunnitelma yhdessä Turun kaupungin, Kisakallion urheiluopiston ja Messukeskuksen kanssa. Suunnitelmaa on myös käyty läpi turkulaisten voimisteluseurojen kanssa. Tavoitteena on rakentaa A-hallista toimiva kokonaisuus rytmisen ja joukkuevoimistelun väliaikaiseksi pääharjoitteluolosuhteeksi.

Messukeskuksen A-hallista on saatu vuokratarjous ja sen pohjalta on luonnostelu yhteistyössä vuokrasopimus. Messukeskuksen A-hallin neuvoteltu pääomavuokra on 42 000 € / kk (+ alv.), vuodessa 504 000 € (+ alv.). Tämän lisäksi tulee maksettavaksi vuokranantajan tekemät muutostyöt, joita ovat valaisinten suojaus, väliverhojen hankkiminen ja asennus, tuulikaappi ja kulku wc-tiloihin, poistumistiet ja esteetön uloskäynti sekä sähkön syöttö pääovelle kaupungin asentamaa sähköistä lukkoa varten. Muutostyövuokra tarkentuu muutostöiden kilpailutusten myötä.

Vuokralaisen kustannettavaksi tulee myös ylläpitokuluista kaukolämpö, sähkö, jätehuolto, ulkovalaistus sekä huolto, joiden arvioitu kustannus on n. 15 000 € / kk (+ alv.), vuodessa 180 000 € (+ alv.). Vuokranantaja laskuttaa vuokralaista toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Liikuntapalvelujen hankittavaksi jää A-hallin liikuntatilojen kalustaminen ja välineistö, kuten kanveesit ja voimistelumatot (n. 150 000–200 000 €) sekä kohteen kulunvalvontaan liittyvät laitteet ja palvelut. Vuokrasopimukseen ja hankintoihin liittyvät kulut tulee huomioida liikuntapalveluiden talousarviossa.

Messukeskuksen A-hallin vuokrasopimuksen on suunniteltu alkavan, kun muutostyöt ovat valmistuneet viimeistään alkuvuodesta 2023. Vuokrasopimus on määräaikainen ja se on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen vuokralaisella on mahdollisuus 2 vuoden optioon jatkaa nykyistä vuokrasopimusta. Vuokrasopimuksen mukaan A-hallia olisi mahdollista hyödyntää messukäytössä maksimissaan kolme kertaa vuodessa. Mahdollisista messukäytön aikatauluista tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen.

Liite 1Vuokrasopimusluonnos

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Messukeskuksen A-hallin vuokraamisen väliaikaiseen liikuntakäyttöön vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti edellä esitetyin tiedoin ja kustannuksin sekä ehdottaa edelleen kaupunginvaltuustolle vuokrasopimuksen hyväksymistä. Tarvittavista liikuntatilojen kalustamisesta ja välineistön hankinnasta liikuntapalvelut tekee erillisen päätöksen kustannusten tarkennettua.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää korottaa liikuntapalvelujen talousarviolukua vuokrasopimuksesta ja hallin liikuntavarustelusta aiheutuvien kustannusten verran.

Vielä kaupunginhallitus päättää valtuuttaa tilapalvelujohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen pieniä teknisluontoisia tarkennuksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 68

Liite 1Vuokrasopimus

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun Messukeskus Oy
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tpvVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 161
Liite 1:Vuokrasopimusluonnos

Kv § 68
Liite 1:Vuokrasopimus / Hyresavtal för affärslokal