Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14428.03.202218
Kaupunginvaltuusto8111.04.202218

12428-2021 (00 01 02, 08 01 00)

Vastaus valtuutettu Mari-Elina Koivusalon m. aloitteeseen koskien Pohjois-Turun joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä

Tiivistelmä: -

Kh § 144

Turun seudun joukkoliikenne Föli, suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa 21.3.2022:

Aloitteessa esitetään parannettavan joukkoliikenneyhteyksiä Pohjois-Turun ja Runosmäen terveysaseman välillä. Runosmäen terveysasemaa ei ole osoitettu Pohjois-Turun terveysasemaksi, mutta moni valitsisi sen, koska se on lähin terveysasema. Jäkärlästä Turkuun kulkevat linjat eivät kulje Tampereentietä, ja Runosmäki jää kauas linjojen reitiltä.

Pohjois-Turun suunnan linjat päättyvät Puutorille, josta on vielä matkaa Käsityöläiskadun terveysasemalle.

Maantiede määrittelee paljon sitä, miten Pohjois-Turun linjasto voidaan toteuttaa. Asutus on harvaa ja usean eri väylän varrella. Siksi ei ole yhtä selkeää väylää, jota pitkin kaikki liikenne voitaisiin ajattaa. Laajan alueen suurimmat liikkumistarpeet syntyvät koululaisten ja työmatkalaisten tarpeista, sekä Turkuun suuntautuvasta asiointiliikenteestä. Ei valitettavasti ole selkeää keinoa parantaa linjastoa, lukuun ottamatta jo kuvattua yhteyden parantamista Yli-Maariaan ja Jäkärlään, jotka ovat pikkuhiljaa kasvaneet suuremmiksi lähiöiksi.

Lisäksi aloitteessa esitetään toive poikittaisliikenteen tutkimiseksi Paattisten ja Jäkärlän välille. Nykyisin yhteyttä palvelee Auvaismäestä Jäkärlän kautta Turkuun kulkeva linja 22A. Linja palvelee kysyntää vastaavasti läpi viikon. Toistaiseksi vuoromäärien lisääminen ei ole perusteltua matkustajamääriin perustuen. Myös ko. yhteysvälin yhteydet paranevat runkolinjastossa, kun Pohjois-Turun linjoilta voi vaihtaa Moisiossa/Yli-Maariassa Jäkärlään kulkevaan linjaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pohjois-Turun ja Runosmäen välisiä joukkoliikenneyhteyksiä ei voida olennaisesti parantaa ilman, että nykyisestä palvelusta karsitaan tai joukkoliikenteeseen kohdistetaan lisärahoitusta. Yhteydet tulevat osittain paranemaan vuonna 2025, kun runkolinjasto toteutuu. Seuraavien kolmen vuoden aikana ei näillä näkymin ole odotettavissa merkittäviä muutoksia Pohjois-Turun joukkoliikenteeseen, ja tämänhetkisessä taloustilanteessa pyrimme ennen kaikkea säilyttämään nykyistä liikennettä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 81

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX