Kaupunginhallitus 29.03.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
113 § Pöytäkirjan tarkastus
114 § Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys
115 § Kiinteistö Oy Turun kaupunginteatterin hallituksen pyyntö valtionavustuksen käytöstä ja alapohjan korjaussuunnitelman hyväksymisestä
116 § Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n ennakkonäkemyspyyntö konvertoitavasta vaihtovelkakirjalainasta
117 § Iltakouluasiat
118 § Turun kaupungin tilinpäätös 2015 (Kv)
119 § Kaupungin vuoden 2016 talousarvion tarkistaminen
120 § Kaupungin vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistaminen
121 § Liike- ja toimitilarakennusten tontin 853-77-68-2 (Mälikkälä) myyminen vuokramiehelle, osoite Pläkkisepänkatu 2
123 § Turun kaupungin kannanotto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamiseen
124 § Eldor Oy:n anomus urheilupuiston kentistä DBTL-kaupunkifestivaalia varten
125 § Kaupungin avustustoiminnan hallintamallin käyttöönotto ja avustusohjeet
126 § Työllisyysmäärärahan käytön raportointi vuodelta 2015
127 § Kaupunginorkesterin soittajan kolmen avoimen viran (vak.nrot 403241, 403281 ja 403252) sekä varaäänenjohtajan avoimen viran (vak.nro 403292), joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
128 § Ratkaisupäällikön avoimen viran, jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
129 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.3.2016 päätösten täytäntöönpanot
131 § Paimion kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän tulo Arkea Oy:n osakkaaksi
132 § Sähköenergian hankintaoikaisuesitys
133 § Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Elina Rantasen ja kaupunginhallituksen jäsen Jukka Vornasen selvityspyyntö kierrätyspisteverkoston muutoksista ja Turun kierrätystavoitteiden saavuttamisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon