Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 22.04.2021 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektroniskt sammanträde/ Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
26 § Mötets laglighet och beslutförhet
27 § Justering av protokollet
28 § Anmälningsärenden
29 § Kundenkäten om småbarnspedagogiken
30 § Godkännande av skolspecifika tillägg till Cygnaeus skolas och Braheskolans läroplan
31 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2022-2023
32 § Nybörjarplatser vid Åbo yrkesinstitut enheten för Handel och data
33 § Rapport över ekonomin
34 § Linjedragning gällande förberedande behovsutredning för ett svenskspråkigt allaktivitetshus
35 § Svenska sektionens mötestider

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen