Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3522.04.20219

5917-2020 (00 00 01)

Svenska sektionens mötestider

Sammandrag: -

Ssnfu § 35

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 14.4.2021:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning fastslog vårens mötestider i december 2020. Mötestiderna behöver justeras då kommunalvalet framflyttats till juni månad och den nya fullmäktigeperioden inleds först 1.8.2021.

 

Svenska sektionens möte den 25.5.2021 flyttas till torsdagen den 20.5.2021 och ett extra möte hålls torsdagen den 17.6.2021.

 

to 20.05.2021   kl.17.00

to 17.06.2021   kl.17.00


Mötestiderna kan vid behov ändras.

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar om mötestiderna enligt ovanstående förslag.

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkKasvatus- ja opetuslautakunta
förkJalonen Timo
förkJokela Merja
förkVolosatova Lucy