Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3322.04.202110

9740-2020 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Rapport över ekonomin

Sammandrag: -

Ssnfu § 33

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 15.4.2021:

 

Rapporter om uppföljningen av ekonomin för år 2021

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom serviceområdet.

 

Tilläggsmaterial 1               Uppföljning av personal och ekonomi för mars månad

 

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.