Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2822.04.20213

995-2021 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 28

      

 

Åbo stadsstyrelse

29.3.2021 § 156 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 23.3.2021.

 

Nämnden för fostran och undervisning

24.3.2021 § 47 Beslut om att flytta två av nämndens möten samt fastslå ett ytterligare mötesdatum Länk

24.3.2021 § 51 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 23.3.2021.

 

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

24.3.2021 § 51 Sirkkala skolas skoltransporter under skolans

grundlägganderenovering 2021-2023 Länk

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.