Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 22.04.2021

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Schauman Barbro   17:00 - ordförande
Blomqvist Nana   17:10 - medlem
Forsberg Risto   17:00 - medlem
Gardberg Pia-Maria   17:00 - medlem
Holmberg Frej   17:00 - medlem
Honkasaari Helen   17:00 - medlem
Nuotio-Niemi Päivi   17:00 - medlem
Werkelin Johan   17:00 - medlem
Vuori Santeri   17:00 - medlem
Vikström Måns   17:00 - ersättare
Schauman Filip   17:00 - Ung.fm representant
Kjellman Liliane   17:00 - föredragande
Jensén Annika   17:00 - sekreterare
Karlsson Hanna   17:00 - sakkunnig
Volosatova Lucy   17:00 - teknisk sekreterare

Tillbaka till ärendelistan