Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3222.04.20217

4830-2021 (12 00 01)

Nybörjarplatser vid Åbo yrkesinstitut enheten för Handel och data

Sammandrag: -

Ssnfu § 32

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 14.4.2020:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslöt 23.4.2020 § 20 om följande antal nybörjarplatser vid enheten Handel och data för år 2021.

         

Merkonom grundskolbaserad

20

Merkonom studentbaserad

2

Datanom grundskolbaserad

16

Datanom studentbaserad

4

 

sammanlagt 42 platser

 

För tillfället finns det 17 förstahandssökande till merkonomutbildningen och 4 förstahandssökande till datanomutbildningen för de grundskolebaserade linjerna. Antalet sökande har minskat nu jämförelse med förra året, särskilt till datanomutbildningen. I den gemensamma elevantagningen har 25 elever satt merkonomutbildningen på andra plats. Programutvecklare utbildningen har sju sökande som satt alternativet på andra plats.

 

Båda utbildningslinjerna startar i augusti 2021. Ifall elevtillströmningen är på nuvarande nivå kommer grupper att sammanslås både inom de gemensamma och inom de yrkesinriktade examensdelarna.

 

 

Bilaga 1               Antalet sökande till nybörjarplatserna vid enheten Handel och data

 

 

I fortsättningen är det skäl att svenska sektionen tar del av tillströmningen till de svenskspråkiga linjerna vid Åbo Yrkesinstitut. Eftersom ansökningarna till enheten Handel och data dels sker via den gemensamma elevantagningen och dels via den kontinuerliga antagningen är det inte mera möjligt att besluta om antalet nybörjarplatser som tidigare. Det är befogat att följa upp att utbudet på svenskspråkiga platser årligen är mellan 40-60.

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning antecknar ärendet för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkIsomaa Hannu
förkNurmela-Aaltonen Tiina


Bilagor:

Ssnfu § 32
Bilaga 1:Antalet sökande till nybörjarplatserna vid enheten Handel och data