Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3122.04.20216

4798-2021 (12 00 01)

Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2022-2023

Sammandrag: -

Ssnfu § 31

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 16.4.2021:

 

Den gemensamma antagningen av studerande till gymnasiets första årskurs tillämpar programmet Studieinfo.fi. Utbildningsanordnaren kan meddela antalet studerande som tas in till gymnasiets första årskurs samt fastställa det lägsta medelvitsordet för antagning.

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslöt vid sitt möte 23.4.2020 § 19 att 92 studerande antas till gymnasiets första årskurs läsåret 2021–2022 samt att det lägsta medelvitsordet för antagning är 7,3. I detta skede finns det 120 förstahandssökande till gymnasiet inför nästa läsår.

 

Därtill beslöt sektionen att gymnasiets rektor kan göra smärre ändringar av antalet studerande samt att avvika från det fastställda medelvitsordet (högst 3 studerande).

 

På sektionens begäran finns en översikt av årskullarnas utveckling på 5 års sikt samt antalet förstahandssökande i tabellen nedan.

 

Gymnasiets första årskurs

Årskullens storlek i Åbo, antalet elever

Antalet förstahands sökande

Antalet nybörjar platser

2021-2022

118

120

92

2020-2021

146

104

98

2019-2020

120

103

92

2018-2019

117

99

92

2017-2018

133

108

92

2016-2017

119

93

92

 

 

Nedan en översikt över årskullarnas storlek, medräknat elever från Åbos svenskspråkiga skolor och S:t Karins svenska skola. Årskullen som skall inleda studierna på andra stadiet läsåret 2022-2023 är 151 elever.

 

Åk 8

151 elever

Åk 7

143 elever

Åk 6

126 + 27 = 153 elever

Åk 5

149 + 36 = 185 elever

Åk 4

132 + 33 = 165 elever

Åk 3

123 + 24 = 147 elever

Åk 2

143 + 44 = 187 elever

Åk 1

136 + 40 = 176 elever

 

Antalet nybörjarplatser för läsåret 2022-2023 har diskuterats med rektorn och föreslås till 114. Motiveringen till detta är att årskullen är större och att antalet förstahandssökande till Katedralskolan har ökat avsevärt. Av årets förstahandssökande är 36 sökande från andra kommuner. Ifall platserna inte ökas, årskullarna är avsevärt större och antalet utsocknes fortsätter att öka, betyder detta att möjligheten till gymnasiestudier för svenskspråkiga i Åbo skulle minska drastiskt.

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att 114 studerande antas till gymnasiets första årskurs läsåret 2022-2023 samt att det lägsta medelvitsordet för antagning är 7,3. Därtill beslutar sektionen att gymnasiets rektor kan göra smärre ändringar av antalet studerande samt att avvika från det fastställda medelvitsordet (högst 3 studerande).

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkHeikkonen Esko
förkPärnänen Marianne