Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2722.04.20212

Justering av protokollet

Ssnfu § 27

FörslagTill protokollsjusterare utses Johan Werkelin och Santeri Vuori.

BeslutFörslaget godkändes.