Kaupunginhallitus 12.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 20.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:31 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
230 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
231 § Pöytäkirjan tarkastus
232 § Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin valitseminen (Kv)
233 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarin valitseminen (Kv)
234 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen (Kv)
235 § Kaupunginhallituksen valitseminen (Kv)
236 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston valitseminen (Kv)
237 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
238 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
239 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
240 § Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
241 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
242 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
243 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)
244 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
245 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2023 asevelvollisten kutsuntoihin
246 § Turun ratapiha-alueen ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä ja kiinteistökaupan aiesopimus ratapiha-alueen edelleen luovuttamisesta Turun Ratapiha Kehitys Oy:lle (Kv)
247 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Ferry Terminal Turku, Satama, Iso-Heikkilä ja Pahaniemi (os. Juhana Herttuan puistokatu) (8/2019) (Kv)
248 § Kirjaston sijainti Nummi-Halinen -alueella
249 § Turun kansainvälisen koulun tilahankkeen hankesuunnitelma
250 § Asuinkerrostalojen ja rivitalojen tontin (Kaerla) myyminen sen vuokramiehelle, os. Savonkedonkatu 7
251 § Asuinkerrostalojen tontin (Mäntymäki) myyminen sen vuokramiehelle (Kv)
252 § Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2022 (Kv)
253 § Kesäkuussa 2023 sidottavat vuoden 2024 infrainvestointikohteet (Kv)
254 § Varsinais-Suomen päivitetyn TYP-sopimuksen hyväksyminen
255 § Visit Turku Archipelago Oy:n osakkeiden myynti Naantalin ja Paraisten kaupungeille sekä osakassopimuksen ja palvelusopimuksen hyväksyminen
256 § Oikaisuvaatimus Turun kaupungin päiväkotien uudisrakennusten elinkaari- ja vuokrahankkeiden valmistelu- ja kilpailutusvaiheen konsulttipalveluhankinnasta
257 § Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos; Pihlajaniemi
258 § Arviointikertomus 2022 (Kv)
259 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2022, vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022 (Kv)
260 § Sidonnaisuusilmoitukset (Kv)
261 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon