Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus23312.06.20234

9248-2021 (00 00 01)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarin valitseminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 233

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 6.6.2023:

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin varsinaisten valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestari toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajana.

Apulaispormestarit toimivat kaikki kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina kaupunginhallituksen määräämässä sijaantulojärjestyksessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 184 valita hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden apulaispormestariksi Elina Rantasen. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden apulaispormestari on 1.1.2023 alkaen toiminut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarina. Rantanen on ilmoittanut eroavansa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarin tehtävästä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee Mirka Muukkosen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestariksi 1.8.2023 alkaen valtuuston toimikauden loppuun. Valitun apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto