Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus23212.06.20233

9247-2021 (00 00 01)

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin valitseminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 232

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 6.6.2023:

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin varsinaisten valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestari toimii kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana.

Apulaispormestarit toimivat kaikki kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina kaupunginhallituksen määräämässä sijaantulojärjestyksessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2022 § 99 valita kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestariksi Heikki Pälven. Pälve on ilmoittanut eroavansa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin tehtävästä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee Elina Rantasen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestariksi 1.8.2023 alkaen valtuuston toimikauden loppuun. Valitun apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto