Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus23512.06.20236

9244-2021 (00 00 01)

Kaupunginhallituksen valitseminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 235

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 6.6.2023:

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutetuista.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina kaupunginhallituksen määräämässä sijaantulojärjestyksessä.

Kaupunginvaltuuston tulee valita pormestarin ja apulaispormestarien lisäksi kaupunginhallitukseen 10 jäsentä ja kaikille 14 jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallitukseen 10 jäsentä ja kaupunginhallituksen kaikille 14 jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2023-2025 seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

(Minna Arve, pormestari/pj.)

Lasse Lindholm

(Piia Elo, apulaispormestari/vpj.)

Maaret Laakso

(Elina Rantanen, apulaispormestari/vpj.)

Matti Vähä-Heikkilä

(Mirka Muukkonen, apulaispormestari/vpj.)

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Ulla Achrén

Perttu Helin

Abdullahi Sultan

Joonas Jormalainen

Alvar Euro

Janika Takatalo

Mari-Elina Koivusalo

Taru Pätäri

Jarmo Rosenlöf

Seppo Lehtinen

Niko Aaltonen

Sauli Seittenranta

Sini Ruohonen

Anu Perho

Juha Anttila

Ville Tavio

Pirjo Lampi

Alice Girs

Konsta Weber

Sofia Engblom

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen toimikausi 2023-2025 alkaa 1.8.2023.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto