Kaupunginhallitus 24.04.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 03.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:29 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
154 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
155 § Pöytäkirjan tarkastus
156 § Tarkastuspäällikön viran (vak. nro 000892) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
157 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
158 § Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan (Kv)
159 § Uuden varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan (Kv)
160 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon (Kv)
161 § Mestarinkadun koulutalon tulevaisuus ja Steiner-koulun toiminnan avustaminen
162 § Turun kaupungin lausunto polttokelpoisen jätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä
163 § Jätehuolto-ohjelma Lounais-Suomeen vuosille 2023 - 2028
164 § Hankintastrategian raportti 2022
165 § Näyttelyvakuus Hei tyypit! - näyttelyn teoksille
166 § Turun hallinto-oikeuden päätös Satava-Kakskerran osayleiskaavasta tehdyistä valituksista
167 § Oikaisuvaatimus opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituspäätöksiin vuosina 2022 ja 2023
168 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.4.2023 päätösten täytäntöönpanot
169 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon