Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15624.04.20233

2605-2023 (01 01 00)

Tarkastuspäällikön viran (vak. nro 000892) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden rakennusvalvonnan vastuualueella olevan tarkastuspäällikön viran (vak. nro 000892) kelpoisuusvaatimus muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi. Tarkastuspäällikkö johtaa tarkastuspalvelujen yksikköä ja lähijohtajana hänen tulee osata johtaa mm. prosesseja rakentamiseen liittyvän teknisen osaamisen lisäksi.

Kh § 156

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 17.4.2023:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen rakennusvalvonnan vastuualueen tarkastuspäällikön viran (vak. nro 000892) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Po. viran kelpoisuusvaatimuksena on tällä hetkellä rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

​Esityksen mukaan tarkastuspäällikkö johtaa lähijohtajana rakennusvalvonnan tarkastuspalvelujen yksikköä. Kyseessä on lähijohtajan tehtävä, joten rakentamiseen liittyvän teknisen osaamisen lisäksi olennaista on osata johtaa muun muassa prosesseja. Rakennusalan DI-tutkinto rajaa tarpeettomasti esimerkiksi tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneet henkilöt pois, vaikka esimerkiksi tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto antaa lähtökohtaisesti erittäin hyvät valmiudet rakentamisen valvonnan prosessien kehittämiseen.

Esityksessä on todettu lisäksi, että tarkastuspäällikön virka on rakennusvalvonnassa ainoa vakanssi, jossa on kelpoisuusvaatimuksena diplomi-insinöörin tutkinto sen sijaan, että kelpoisuudeksi riittäisi esimerkiksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Turun kokoisessa kaupungissa rakennetaan paljon rakenneteknisesti haastavia kohteita, jolloin suunnittelun ja rakentamisen viranomaisvalvonnassa pitää olla käytettävissä myös diplomi-insinööritasoista osaamista. Esimerkiksi rakennusvalvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen (tehtävään soveltuva rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto) arvioinnissa on harkittu, että koska juuri tarkastuspäälliköllä tulee olla diplomi-insinöörin tutkinto, rakennusvalvontapäälliköllä vastaavan tasoista teknistä osaamista ei välttämättä edellytetä.

Virka on määräaikaisesti täytetty 31.5.2023 asti. Ennen viran laittamista julkiseen hakuun ja täyttämistä vakinaisesti palvelukokonaisuus on esittänyt, että kelpoisuusvaatimus muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen.

​Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden tarkastuspäällikön viran (vak. nro 000892) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan 1.5.2023 lukien tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat