Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16524.04.202312

2029-2023 (12 03 03)

Näyttelyvakuus Hei tyypit! - näyttelyn teoksille

Tiivistelmä: -

Kh § 165

Kaupunginsihteeri Antti Perälä 20.4.2023:

Museopalvelut anoo ”naulasta naulaan” näyttelyvakuutta Hei tyypit! -näyttelyn teosten vakuuttamiseen. WAMissa on 9.6.2023–17.9.2023 esillä suomalaista nykykuvanveistoa esittelevä näyttely Hei tyypit! Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat kohtaaminen ja moninaisuus. Näyttely koostuu erilaisista kolmiulotteisista hahmoista, jotka herättävät kävijässä monenlaisia tunteita: iloa, sympatiaa, ihmetystä, hämmennystä ja ehkä pientä pelkoakin. Osasta teoksista löytää ihmishahmon, osasta eläimen, osasta jotain aivan muuta.

Näyttelyssä on esillä teoksia kuudelta taiteilijalta, Jasmin Anoschkinilta, Mia Hamarilta, Johanna Havimäeltä, Kim Jotunilta, Hanna Makkoselta ja Tiia Matikaiselta. Näyttely koostuu veistoksista ja installaatioista, jotka lainataan taiteilijoilta. Mukana on myös lainoja Wihurin kokoelmasta. Näyttelyyn lainattavien teosten yhteenlaskettu vakuutusarvo on 513​ 020 €.

Näyttelyvakuuden anotaan astuvan voimaan taidekuljetusten alkaessa 15.5.2023 ja päättyvän teosten palauduttua omistajille, kuitenkin viimeistään 15.10.2023.

Kaupunginvaltuuston 19.4.2010 § 71 ja kaupunginhallituksen 27.4.2010 § 262 päätösten nojalla kaupunginhallitus päättää yli 500 000 euron suuruisten vakuuksien osalta kulttuuritoimen järjestämien vaihtuvien näyttelyiden esineille sattuvien mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi annettavista sitoumuksista, jotka koskevat myös esineiden kuljetusta naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti. Järjestävän tahon omavastuu vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Riskienhallintapäällikkö puoltaa WAMin anomusta näyttelyvakuuden saamiseksi.

Liite 1Hei tyypit! -näyttelyn teosluettelo​ (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupungin näyttelyvakuuden WAMissa 9.6.2023–17.9.2023 ​ esillä olevan Hei tyypit! -näyttelyn – näyttelyn teoksille "naulasta naulaan" -periaatteella siten, että näyttelyvakuuden arvo on 513 020​ euroa ja se astuu voimaan 15.5.2023 ja päättyy viimeistään 15.10.2023. Museopalveluiden omavastuuosuus vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, turvallisuus ja riskienhallinta
tiedVapaa-aika, museopalvelut


Liitteet:

Kh § 165
Liite 1:Hei tyypit! -näyttelyn teosluettelo (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)