Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15824.04.20235

9266-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 158

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 17.4.2023:

Hallintosäännön 11 §:n mukaan rakennus- ja lupalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

​Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 192 valita rakennus- ja lupalautakunnan varajäseneksi mm. Cecilia Achrenin.

​Achren on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen Nicke Wulffin varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Cecilia Achrenille eron rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Anna-Karin Töttermanin hänen tilalleen rakennus- ja lupalautakuntaan Nicke Wulffin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto