Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16724.04.202314

194-2023 (02 05 01)

Oikaisuvaatimus opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituspäätöksiin vuosina 2022 ja 2023

Tiivistelmä: -

Kh § 167

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 20.4.2023:

Kaupunginhallitus päätti 20.3.2023 § 111 mm. merkitä tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2023. Samalla kaupunginhallitus päätti tyytyä päätökseen.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että Turku on aikanaan raportoinut tietoja epähuomiossa virheellisesti koskien valtionosuusrahoitteista TUVA-koulutusta perusopetuksessa. Valtion puolella virhettä ei ole huomattu, ja päätös on tehty toimitettujen tietojen mukaan. Asian korjaamiseksi on tarvittu oikaisuvaatimus.

Kansliapäällikkö on 18.4.2023 § 128 päättänyt, että Turun kaupunki tekee oikaisuvaatimuksen vuoden 2023 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituspäätökseen 30.12.2022. Lisäksi oikaisuvaatimus on tehty vuoden 2022 rahoituksen tarkistuspäätöksestä 30.12.2022.

Oheismateriaali 1Kansliapäällikön päätös 18.4.2023 § 128

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee kansliapäällikön päätöksen 18.4.2023 § 128 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.