Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16824.04.202315

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.4.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 168

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 17.4.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 69 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 71 Asemakaavanmuutos- ja tonttijaonmuutosehdotus; Turku ratapiha, Pohjola (os. Köydenpunojankatu ja Ratapihankatu) (2/2018)

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 163 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

 

”Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivoo alueen kehittäjiä ja suunnittelijoita huomioimaan paremmin omilla autoillaan alueelle saapuvia. Tällä hetkellä tapahtuma-alueen paikoitustilat ovat puutteelliset isompien tapahtumien ollessa käynnissä. Vaarana on, että alueen vetovoima kärsii vaikean saavutettavuuden myötä."

Kaupunginhallitus päättää, että ponsi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan areenahankkeen lopullisessa sijoituspäätöksessä kaupunginhallituksessa.

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Asunto-osakeyhtiö Juhannuspuisto

tied XXXXX

tied Asunto Oy Juhannuslinna

tied XXXXX

tied Turun luonnonsuojeluyhdistys ry

tied Logomo Oy

tied XXXXX XXXXX

tied XXXXX

tied Logomon toimistot Oy

tied Logomon tapahtumatilat Oy

tied Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry

 

§ 72 Turun ratapiha-alueen kehittäminen ja kaupungille ehdotettu sijoitus areenayhtiöön

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 163 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 § 93, että Turun kaupunki tekee periaatepäätöksen 30 M€ sijoituksesta areenayhtiöön edellyttäen, että seuraavat reunaehdot täyttyvät:

Turun kaupungin lopullisen sijoituksen ehtona on, että Ratapihan Elämyskeskus -hanke toteutuu areenaa ja asumista laajempana kokonaisuutena seuraavasti:

Ensimmäisen, arviolta vähintään 400 M€:n vaiheen, tulee sisältää areenan ja asumisen lisäksi myös muita tiloja kuten mm. elämyskeskus, liiketiloja, majoitustiloja, päivittäistarpeiden tiloja, toimistotiloja ja ravintolatiloja

Asuntotuotanto toteutuu markkinaehtoisesti ja Turun Ratapihan Kehitys Oy arvioi asuntorakentamisen kestävän kaikkiaan 5-8 vuotta. Kokonaisuuden toteutuminen on turvattava sopimuksella ja sopimus hyväksyttävä kaupunginhallituksessa.

Koko rahoitusrakenne- ja suunnitelma on oltava selvillä ennen kaupungin sijoituksen tekemistä.

Sopimusrikkomus koskien hankkeen toteutumattomuutta 1. vaiheen osalta on sanktioitava lopullisessa sijoitussopimuksessa.

Sijoitus tehdään vain areenan omistavaan yhtiöön.

Areenayhtiön tulee saada rakennushanketta varten merkittävää valtiontukea.

Muiden sijoituskonsortioon osallistuvien sijoittajien tulee olla kaupungin sijoitustoiminnan ja eettisten periaatteiden mukaisia. Kaupunki hyväksyy muut sijoittajat erikseen.

Sijoituksen ehtoina on, että areenayhtiön oman pääoman tuottotavoitteen tulee vastata alan sijoitusten yleistä markkinaehtoista tuotto-odotusta siten, että kaupunki on yhdenvertaisessa asemassa muihin sijoittajiin nähden mukaan lukien myöhemmät yhtiösopimukset tai osakassopimukset ja niiden ehdot.

Areenan katsomopaikkojen, pukutilojen ja muiden fasiliteettien tulee mahdollistaa kansainvälisten tapahtumien järjestäminen.

Maankäytön osalta hankeyhtiö sitoutuu toteuttamaan elämyskeskushankkeen edellyttämän infran kustannuksellaan kaupungin hyväksymiensuunnitelmien mukaisesti ja kaupungin valvonnassa pois lukien vesihuollon ja energian verkostoinvestoinnit.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että edellä kuvatut kaupunginvaltuuston aiemmat reunaehdot tulevat säilymään edelleen voimassa muuttumattomina niiltä osin, joita ei tässä päätöksessä kumota. Keskustalle on vastattu asiaa kysyttäessä, että ehdot ovat voimassa, vaikka sitä, ei nyt tehtävässä päätöksessä erikseen mainita. Asian varmistamiseksi keskustan valtuustoryhmä esittää pontena, että ne reunaehdot, joita ei ole erikseen kumottu otetaan huomioon päätöstä toteutettaessa.”

 

Kaupunginhallitus päättää, että ponsi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan areenahankkeen lopullisessa sijoituspäätöksessä kaupunginhallituksessa.

 

Jakelu:

tied Turun Ratapihan Kehitys Oy

tied VR-Yhtymä Oyj

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Konsernihallinto, elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen

tpv Kaupunkiympäristö

 

§ 73 Hallintosäännön muuttaminen

 

Kaupunginhallitus päättää, että tämä päätös pannaan täytäntöön mahdollista valituksista huolimatta.

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsernihallinto, asianhallinta

 

§ 74 Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta - Teatterisilta

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö

 

§ 75 Asemakaavanmuutos- ja tonttijaonmuutosehdotus; Freya, VII kaupunginosa (os. Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a, Yliopistonkatu 24 ja 26) (29/2015)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 31

tied XXXXX

tied XXXXX

tied XXXXX

tied Asunto Osakeyhtiö Otava

tied Kiinteistö Oy Turun Centrum

tied Asunto-osakeyhtiö Kasinonkulma

tied XXXXX XXXXX

 

§ 76 Asemakaavanmuutos- ja tonttijako-/ tonttijaonmuutosehdotus; Pyhä Katariina, Nummi (os. Kuikkulankatu, Papinkatu, Simolankatu) (22/2016)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied XXXXX

 

§ 77 Turun kaupungin strategiaraportti ja henkilöstöraportti 2022

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

 

§ 79 Vastaus valtuutettu Konsta Weberin ym. aloitteeseen koskien toimenpiteitä, joilla Turun kaupunki voi tukea akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

 

Jakelu:

tied Konsta Weber

 

§ 80 Vastaus valtuutettu Konsta Weber ym. aloitteeseen koskien pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen parempaan huomioimiseen työmaaohituksissa

 

Jakelu:

tied Konsta Weber

 

§ 81 Vastaus valtuutettu Nicke Wulff ym. aloitteeseen koskien peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisäämistä

 

Jakelu:

tied Nicke Wulff

 

§ 82 Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien nanny-palvelun perustamista Turkuun

 

Jakelu:

tied Sara Koiranen

 

§ 83 Vastaus valtuutettu Janika Takatalo ym. aloitteeseen koskien älykkäiden ääniopasteiden kokeilemiseen liikennevaloissa

 

Jakelu:

tied Janika Takatalo

 

§ 84 Vastaus valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloitteeseen koskien kevyenliikenteen väylän rakentamista Satavaan ja Kakskertaan

 

Jakelu:

tied Seppo Muurinen

 

§ 85 Vastaus valtuutettu Jarmo Laivorannan ym. aloitteeseen koskien suoraa aloiteoikeutta nuorisovaltuustolle

 

Jakelu:

tied Jarmo Laivoranta

 

§ 86 Hallintosäännön 139 §:n mukaiset ilmoitukset

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 87 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Kännyköiden käytön ohjeistuksen yhtenäistäminen Turun peruskoulussa

 

Jakelu:

tpv Kasvatus ja opetus, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Merja Jokela

 

§ 88 Valtuutettu Theresia Epse Samfoga Doh ym. aloite: Ohjataan tupakantumpit pois maasta roskikseen

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 89 Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Aurajoen rantamuurien ja Ruissalon rantapenkereiden kuntokartoitus

 

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Pia Bergström

 

§ 90 Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Turun yöelämän kehittäminen

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 91 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Henkilöstöraportti 2022

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 92 Valtuutettu Timo Nurmio ym. aloite: Turku Energian sähkösopimusten kohtuullistaminen

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 93 Valtuutettu Elina Sandelin ym. aloite: Maksuttoman kesäajan puistoruokailun järjestäminen lapsille ja nuorille

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 17.10.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

PäätösEhdotus hyväksyttiin.