Kaupunginhallitus 27.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 04.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:25 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
118 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
119 § Pöytäkirjan tarkastus
120 § Opinto-ohjaajan viran perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen ammatillisen koulutuksen palvelualueelle 1.4.2022 lukien
121 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen opettajan avoimen viran (vak.nro 360308), jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
122 § Turun kaupungin tilinpäätös 2022
123 § Turun kaupungin strategiaraportti ja henkilöstöraportti 2022 (Kv)
124 § Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös koskien yhtiöjärjestysmuutosta ja osakassopimuksen toisen täydennyssopimuksen solmimista
125 § Turun kaupungin lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistioon sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista
126 § Vastaus valtuutettu Nicke Wulff ym. aloitteeseen koskien peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisäämistä (Kv)
127 § Vastaus valtuutettu Jarmo Laivorannan ym. aloitteeseen koskien suoraa aloiteoikeutta nuorisovaltuustolle (Kv)
128 § Vastaus valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloitteeseen koskien kevyenliikenteen väylän rakentamista Satavaan ja Kakskertaan (Kv)
129 § Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien nanny-palvelun perustamista Turkuun (Kv)
130 § Vastaus valtuutettu Janika Takatalo ym. aloitteeseen koskien älykkäiden ääniopasteiden kokeilemiseen liikennevaloissa (Kv)
131 § Vastaus valtuutettu Konsta Weber ym. aloitteeseen koskien pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen parempaan huomioimiseen työmaaohituksissa (Kv)
132 § Vastaus valtuutettu Konsta Weberin ym. aloitteeseen koskien toimenpiteitä, joilla Turun kaupunki voi tukea akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä (Kv)
133 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
134 § Turun ratapiha-alueen kumppanuussopimusten ja ehdollisen kiinteistökauppasopimuksen voimassaolon jatkaminen
135 § Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon