Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13327.03.202316

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 133

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto21.03.202329.03.2023
Kaupunkiympäristölautakunta21.03.202329.03.2023
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta22.03.202329.03.2023
Liikuntalautakunta21.03.202330.03.2023

​Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

Pormestari Minna Arve

Konsernihallinto​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, yhteiset palvelut

Hallintojohtaja Jukka Varonen

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

​Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, rahoituspalvelut

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna

​Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 22.2.-22.3.2023:

Museovirasto/ Kaupunkiympäristö

1635-2023

28.02.2023

Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden (VARK) inventointi, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kaupunginhallitus

1710-2023

02.03.2023

Lausuntopyyntö: Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Opetushallitus/ Kasvatus ja opetus

1902-2023

08.03.2023

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta, TUVA-muutokset 2023

Lsjhlk/ Kaupunkiympäristö

11440-2022

09.03.2023

Lausuntopyyntö polttokelpoisen jätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Kaupunkiympäristö

2001-2023

10.03.2023

Lausuntopyyntö koskien Turun Huhtamäen pohjavesialueen rajausmuutosta

Oikeusministeriö/ Konsernihallinto

2088-2023

14.03.2023

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta mikroyhdistysten tilinpidosta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Kaupunkiympäristö

2150-2023

16.03.2023

Energiakaivojen rakentaminen Huhtamäen pohjavesialueelle, Asunto-Oy Riutoja

Ympäristöministeriö/ Kaupunkiympäristö

2196-2023

17.03.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi (valtioneuvoston asetus)

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta