Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12627.03.20239

14682-2022 (00 01 02, 12 00 01)

Vastaus valtuutettu Nicke Wulff ym. aloitteeseen koskien peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisäämistä (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 126

Uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen 21.3.2023:

Valtuutettu Nicke Wulff ym. ovat tehneet 12.12.2022 § 261 aloitteen peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisäämisestä.

Aloitteessa esitetään, että Turun kaupunki aloittaisi valmistelut ulottaa uimaopetus jatkossa myös 2., 4. ja 6. luokkalaisille oppilaille heidän uimataitonsa vahvistamiseksi. Aloitetta perustellaan sillä, että koronavuodet ovat heikentäneet lasten uimataitoa siten, että enää vain 55 % kuudesluokkalaisista lapsista olisi uimataitoisia.

Turun kaupungin uimalaitoksilla on tällä hetkellä kaksi liikunnanohjaajaa, jotka vastaavat koulujen uimaopetuksesta. He opettavat 1., 3. ja 5. luokkien oppilaita uimaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämän opetussuunnitelman mukaisesti yhdessä sijaisten kanssa, jotta kaikki nykyiset opetustunnit pystytään toteuttamaan. Turussa toteutettiin koulujen uimaopetusta myös koronavuosina koulujen lähiopetuksen aikaan, vaikka uimahallit olivat yleisöltä suljettuina.

Esikoululaisten uimaopetuksen palveluntuottajan kilpailutus on ajankohtainen tänä keväänä. Tällä hetkellä esikouluikäisten uimaopetuksesta vastaa Aurajoen Uinti ry. Haasteena esikoululaisten uimaopetuksen järjestämisessä on myös tilaresurssien puute. Esikoululaiset tarvitsevat matalaa allasta, jota kaupungilla ei ole tarjota kuin Impivaaran uimahallissa yhtenä päivänä viikossa sekä Samppalinnan maauimalassa toukokuussa ja elo-syyskuussa.

Tällä hetkellä luokkien 2, 4 ja 6 uinninopetus on sisällytetty koulujen omiin liikunnanopetussuunnitelmiin. Kouluille on varattu Impivaaran uimahallista allasresursseja, joita he voivat itse varata. Samppalinnan maauimalan koululaisresurssi on käytössä kouluilla touko-, elo- ja syyskuussa.

Uimataitotutkimuksessa (2022) selviää, että n. 70 % oppii alkeisuimataidon (10 m) vapaa-ajalla, n. 23 % uimakoulussa ja n. 7 % koulujen uimaopetuksessa. On siis hyvin tärkeää kannustaa oppilaita vahvistamaan uimataitoa vapaa-ajalla. Turun kaupunki tarjoaa esikouluikäisille ja 1. luokkalaisille 10 kerran uintikortteja. Uintikortit oikeuttavat lapsen maksuttomaan sisäänpääsyyn Turun kaupungin uimalaitoksiin maksavan aikuisen seurassa. Aloitteessakin viitatun uimataitotutkimuksen osalta on tärkeä kuitenkin huomioida, että mukana olevat kunnat arvottiin ja Turku ei ollut tutkimuksessa edustettuna. Näin ollen tuloksista ei voida tehdä suoraan johtopäätöksiä turkulaisten koululaisten uimataitoon liittyen.

Uimalaitosten henkilökunnan toteuttamaa opetustarjontaa ei tällä hetkellä ole mahdollista lisätä tila- ja henkilöstöresurssien puitteissa. Jos tila- ja henkilöstöresurssit paranevat tulevaisuudessa, on mahdollista suunnitella esikoululaisten ja koululaisten uimaopetuskäytännöt uudelleen. Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyen Kupittaan maauimalan peruskorjaus tulisi toteutuessaan helpottamaan jonkin verran tilaresurssien puutetta loppukeväästä ja alkusyksystä. Myös uudesta uimahallista kaupungin itäpuolelle on keskusteltu. Erityistä tarvetta olisi toiselle opetusaltaalle, jotta esiopetuksen ja peruskoulun opetussuunnitelmat olisi mahdollista toteuttaa kaupungin omissa tiloissa. Olosuhteiden kehittämisen lisäksi on tärkeä huomioida riittävä henkilötyövuosien mitoitus laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen uimaopetuksen toteutumiseksi.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Nicke Wulffin ym. aloite: Peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisääminen

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto