Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12027.03.20233

1601-2023 (01 01 00)

Opinto-ohjaajan viran perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen ammatillisen koulutuksen palvelualueelle 1.4.2022 lukien

Tiivistelmä:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää opinto-ohjaajan viran perustamista ammatillisen koulutuksen palvelualueelle. Viran perustaminen sisältyy kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan.

Kh § 120

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 7.3.2023:

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on tehnyt esityksen opinto-ohjaajan viran perustamisesta ammatillisen koulutuksen palvelualueelle. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus perustelee esitystään sillä, että opiskelijoiden määrä ammatti-instituutissa on kasvanut, ja tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrän lisääntyminen sekä koulutustarjonnan lisääntyminen edellyttävät opinto-ohjaajien virkojen lisäämistä.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitetyn opinto-ohjaajan viran palvelussuhteen ehtojen suhteen. Ammatillisen opetuksen opinto-ohjaajan viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöä koskevien osioiden A ja C mukaisesti. Perustettavan opinto-ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan opinto-ohjaajan viran perustaminen sisältyy kasvatuksen ja opetuksen vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan opinto-ohjaajan viran palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen ovat n. 63.000 euroa vuodessa.

Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitetyn viran toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Liite 1​Lomake viran perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 120
Liite 1:Lomake viran perustamisesta